Az
„kezdetei”

Tisztelt olvasó!

Már nem emlékszem arra a pillanatra, amikor először felötlött bennem, hogy jó volna egy képzőművészeti folyóiratot kiadni. Viszont arra emlékszem, hogyan született az Erdélyi Művészet cím.
Valamikor 1998 késő tavaszán Róth András barátommal, útban Kézdivásárhely felé, egyetértve abban, hogy egy képzőművészetekkel foglalkozó kiadványra szükség van, címet próbáltunk adni a még csak gondolatként létező folyóiratnak. Egy olyan lapra gondoltunk mindketten, amelyikben zömmel erdélyi vonatkozású képzőművészeti eseményekről, kiállításokról olvashatna az érdeklődő. Ugyanakkor olyan tanulmányok, művészportrék, művészet-elméleti munkák és hasonló írások, kapnának benne helyet, amelyek segítenének eligazodni a képzőművészet útvesztőiben. "Természetesen" csak nagyformátumú színes albumként tudtunk elképzelni egy-egy számot. Álmodoztunk. Latin, angol, görög, magyar szógyököket, kifejezéseket rakosgattunk össze mozaik-szavakká, értelmüket, hangzásukat ízlelgettük, de nem találtunk olyant, amelyik minden szempontból megfelelt volna az elvárásoknak.
Már rég elhagytuk a bükszádi letérőt és a Szent Anna-tóhoz vezető elágazót, amikor, valahol Bálványos vár körül, kimondtam az Erdélyi Művészet címet. Mindkettőnknek tetszett. Annak ellenére, hogy mindez egyfajta tanszilván toposznak tűnhet, mégis igaz.
Az, hogy mit nevezünk, nevezhetünk erdélyi művészetnek a szó abban az értelmében, ahogyan olasz, angol, német stb. művészetről szoktunk beszélni, nem tudom. Egyáltalán, fellelhetők-e azok a jegyek, jellemvonások, karakterisztikák, amelyek alapján használhatjuk ezt a fogalmat? Milyen artikulációkkal és hová kapcsolódik mindaz a képzőművészeti termés, amely ezen a közel százezer négyzetkilométernyi területen, amit Erdélynek nevezünk, szárba szökken?
Az Erdélyi Művészetben megjelenő írások, tanulmányok ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbálnak választ adni az olvasónak. Ám nagy ívben szeretnénk elkerülni az Extra Transsylvaniam non est vita parafrázissal jellemezhető szemléletet.
Ha minden a tervek szerint halad, akkor jelen periodika negyedévente jelenik meg, egyelőre korlátozott példányszámban. Az erdélyi képzőművészeti értékek mértékeként.

Veres Péter
Székelyudvarhely, 2000. április 25.