Az Erdélyi Művészet folyóirat
IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE
pályázati programjának felhívása
(Fiatalok az erdélyi művészetért)


A IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE program fiatal, hivatásos, Romániában élő erdélyi festők és grafikusok számára hirdet pályázatot. Továbbá pályázhatnak azok az egyetemi hallgatók is, akik festészet, vagy grafika szakon tanulnak a Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetemen.

Felső korhatár: 2016. január 1-ig be nem töltött 32. életév.

Pályázni csak elektronikus úton, a művész által összeállított és beküldött portfolióval lehet.

A beküldött portfoliókat háromtagú bizottság bírálja el.

Két díjat osztunk ki:
Első díj: - a legjobbnak ítélt alkotás - 2000 lej.
Második díj: - egy, a művészi önkifejezés eszközeit még kereső, de már ígéretes alkotói jegyekkel bíró művész alkotása - 1000 lej.

A díjazott munkák a díjakat felajánló személyek gyűjteményébe kerülnek.

A portfoliónak tartalmaznia kell:
- a pályázó rövid szakmai életrajzát;
- a pályázó elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím, postacím).

Technikai paraméterek:
- a portfolióban elhelyezett képek formátuma .jpg legyen;
- jó minőségű és értékelhető képanyag minimum 5, maximum 15 alkotásról (mindenik képnél kérjük feltüntetni: a művész nevét, az alkotás címét, technikáját, méretét, évszámát).

Az elbírálás a reprodukciók alapján történik.

A pályázó, azzal, hogy benyújtotta pályázatát, automatikusan beleegyezik abba, hogy portfolióját közzétegyük az Erdélyi Művészet folyóirat honlapján.

A portfoliók leadásának határideje: 2015. március 29., éjfél.

A pályázatra beküldött portfoliókat beérkezési sorrendben tesszük közzé a www.erdelyimuveszet.ro honlapon. A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A nyerteseket a szervezők időben értesítik az eredményről, valamint a kiválasztott művek leadásának helyéről, illetve a díjátadás formájáról.

Eredményhirdetés 2015. április 18-án.

A IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE pályázatra a portfoliókat az

arstranssylvania@gmail.com

címre kérjük beküldeni.

A pályázati program kurátora Szuszámi Zsuzsa, aki az esetleg felmerülő, pályázattal kapcsolatos kérdésekre is válaszol a 0740-161335 telefonszámon, munkanapokon 18 és 20 óra között.