Invitație
la concursul IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE
(Tineri pentru arta transilvăneană),
organizat de revista Erdélyi Mûvészet

 

Programul IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE anunță concurs pentru pictorii și graficienii profesioniști tineri din Transilvania, domiciliați în România. Pot participa, de asemenea, studenții de la secțiile de pictură sau de grafică ale Facultății de Arte Plastice a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Limita de vârstă: 32 de ani, împliniți până la 1 ianuarie 2016.

Participarea la concurs se va putea realiza doar pe cale electronică, pe baza portofoliului alcătuit și trimis de artist.

Portofoliile primite vor fi evaluate de o comisie formată din trei membri.

Se acordă două premii:
Premiul I: pentru cea mai bună lucrare - 2000 de lei.
Premiul al II-lea: pentru o lucrare a unui artist plastic în devenire, care poartă deja marca unui talent artistic promițător - 1000 de lei.

Creațiile premiate vor intra în colecția persoanelor care oferă premiile.

Portofoliul trebuie să conțină următoarele repere ale concurentului:
- o scurtă biografie profesională;
- numărul de telefon, adresa electronică, adresa poștală.

Parametrii tehnici:
- imaginile conținute în portofoliu trebuie să fie în format .jpg;
- materialul imagistic ce urmează să fie evaluat (minimum 5 și maximum 15 lucrări, fiecare cu numele artistului și cu specificarea titlului, a tehnicii, a dimensiunilor și anului realizării lucrării) trebuie să fie de bună calitate.

Evaluarea are loc pe baza reproducerilor.

Prin prezentarea sa la concurs, concurentul este automat de acord ca portofoliul să-i fie publicat pe site-ul revistei Erdélyi Mûvészet.

Termenul-limită de trimitere a portofoliilor: ora 24 a zilei de 29 martie 2015.

Portofoliile care participă la concurs vor fi publicate, în ordinea sosirii, pe site-ul www.erdelyimuveszet.ro. Nu se mai iau în considerație solicitările sosite după termenul-limită.

Câștigătorii vor fi înștiințați în timp util de către organizatori cu privire la rezultatele concursului, locul unde vor fi predate lucrările alese, precum și modalitatea de conferire a premiilor.

Anunțarea rezultatelor se va face la 18 aprilie 2015.

Rugăm ca portofoliile pentru concursul IUVENTUS PRO ARTE TRANSSYLVANIAE să fie trimise pe adresa arstranssylvania@gmail.com.

Curatorul proiectului este doamna Zsuzsa Szuszámi, care - în fiecare zi lucrătoare, între orele 18 și 20 - stă, la numărul de telefon 0740-161335, la dispoziția tuturor celor care doresc eventuale lămuriri suplimentare privind condițiile de concurs.