1300.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Június 23. 142 szám.
Nn: A művészház naggyűlése és verniszage.

1301.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Június 27. 143 szém.
/…/. A tegnap nyílt meg, Szvacsina nyitotta meg, /…/ 180 kép /…/

1302.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Július 14. 159 szám.
Nn: A modern festészet kritikája.
/…/ A kritika feladata a modern festőkkel szemben a magyarázat, s nem a bírálat. /…/

1303.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Július 30. 137 szám.
/…/ Székely Bertalan nagyon beteg, haldoklik /…/

1304.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 3. 201 szám.
Csoma Ilona festőművésznő tanulmányi útjáról visszatérve, ismét megnyitja festőiskoláját, me-lyet a városi Vigadóból, a Bástya utca 2 szám alatti ház, első emeletének egyik szép termében helyezett át.

1305.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 20. 214 szám.
Nn: Szinnyei Merse Pál bécsi kitüntetése. / állami arany érem/

1306.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 23. 217 szám.
Nn: A Művészház botránya. A kolozsvári kiállítás háttere. /vezércikk/
A közelmúltban zajlott le Kolozsváron nagy reklámmal s különböző társadalmi tényezők bevonásával rendezett kiállítás, a melyet Rózsa Miklós, és Kónyai Elemér a Művészház hangzatos cégére alatt rendeztek. /…/ s melyről most kiderült, hogy magánvállalkozás volt /…/

1307.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. December 12. 283 szám.
Solymosi Márton műkereskedő az unitárius kollégium dísztermében kollektív képkiállítást rendezett: Neogrády Antal 60 képe, Feszty Árpád, Kézdy Kovács László, Heyer Artúr, Penteley Molnár, Zorkoczky Gyula, Romek Árpád. /…/

1911.

1308.- 1911. Újság. Kolozsvár. Január 24. 20 szám.
Benjámin Hermann az országosan ismert fiatal festőművész Monostor út 25 szám alatti ház első emeletén festő és rajztanfolyamot nyított meg. /…/

1309.- 1911. Újság. Kolozsvár. Február 4. 30 szám.
/…/ Megnyílt a Bányffy Hunyadi festőiskola /…/

1310.- 1911. Újság. Kolozsvár. Február 8. 33 szám.
Nn: Ács Ferenc festőiskolája
Alig egy éve, hogy felállította festőiskoláját, máris jelentős eredményeket ért el /…/ Most ki-állításon mutatja be diákjai munkáit /…/ plein air festészeti alkotásokat. Cím: Kossuth Lajos és Bolyai utca sarka, bejárat a Bolyai utca 5 szám alatt.

1311.- 1911. Újság. Kolozsvár. Február 15. 39 szám.
Nn: Székely-múzeum Kolozsváron.
Alcím: Székely Bertalan szülővárosa, Kolozsváron, képeiből múzeum alakítását proponálták.
/…/ Évtizedek óta figyelem a magyar művészet eseményeit és nem emlékszem rá, hogy Kolozsvár városa Székely Bertalanra valaha is ügyet fordított volna /…/

1312.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Február 23. 44 szám
Kertész József: A “Felsőrajziskola”. – Remiscenciák a nagyenyedi diákképzésről.
/…/ Amint régi könyvekben írva van “Rendkívüli felsőrajziskolai órákon diák és osztályok közül 84 díjmentesen felvett jelesb rajzost és 6 díjfizetés mellet vállalkozót vezetett rendszeres dotálás mellett a felsőbb szabadkézrajz, mérrajz és festészet gyakorlati tanulmányában “. /…/ Az 1880-as évek története, amikor Nagy Károly volt itt a rajztanár /…/
Folytatás: 1911. II. 24. 45 szám.

1313.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Március 18. 64 szám.
Istvánffy festőművész “Keleti” útján gyűjtött élményeit, festett képeit szándékozott bemutatni Kolozsvárt, de nincs megfelelő terem. Istvánffy, ki már több éve Kolozsváron tartózkodik /…/ Egyiptomot, Görögországot, Palesztinát ábrázoló képeit bamutatta Budapesten, báró Huszár Ilona Műtermében /…/ A művész most Párizsba készül /…/

1314.- 1911. Újság. Kolozsvár. Április 2. 79 szám.
Nn: Ács Ferenc a Műcsarnokban.

1315.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Április 28. 95 szám.
Istvánffy Gyula akadémiai festőművész, mielőtt körutazásra indulna, Egyiptomban, Palesztiná-ban, Görögországban festett tanulmányait, itt Kolozsváron az Unitárius Főiskolában, folyó hó 29 és 30-én, a tanári szobákban bemutatja.

1316.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Május 24. 99 szám.
Dr. B.Á.: Istvánffy Gyula képkiállítása.

1317.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 10. 179 szám.
Kacziány Ödön budapesti festőművész folyó hó 8-án érkezett Tordára, hol hosszabb időt fog eltölteni /…/ A festőművész, nejével együtt, sógoránál, Král Vazul püspöki titkárnál talált otthonra /…/

1318.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 24. 190 szám.
/…/ Ellopták Párizsban a “Mona Lisát” /…/ Kolozsváron Ács Ferencnek egy berámázott “Csendélet”-jét.

1319.- 1911. Újság. Kolozsvár. Szeptember 1. 204 szám.
Nn: Ács Ferenc festőiskolája.
/…/ Kalotaszegen festett a nyáron /…/ festőiskolája ismét beindul a Bolyai utca 5 szám alatti műtermében /…/

1320.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 5. 200 szám.
Nn: A könnyező madonna.
A Szent Miklósi /Nicula/ Mária-kép történetét meséli el.
/…/ 1861-ben festette egy Lukács nevű rutén festette /…/

1321.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 26. 217 szám.
Dr. Richter Aladár: Melka Vince. /1834-1911/
Kevesen tudják /…/ hogy az idegenből ide telepedett Melka Vince elhunytával, hazai képzőművészetünk nagy veszteség érte. Született a Csehországi Neu-Benatek-ben 1834. janu-ár 10-én. /…/ Az úgynevezett Monarchia nagy történeti át-, s kialakulásának szomorú időszakára, az 1848 utáni évekre esik. Melka Vince művészi kiképzésének első időszaka a prágai szépművészeti akadémia időszaka, melynek igazgatósága dicséri Melka személyében az önállóságra való törekvést /…/ Melka históriai festőnek indult, majd az 1860-as években gen-re-festészetre adja magát. Prága után Bécs következik, ahol Hellich mester iskolájában tanul /…/ Erdély történelmi múltú arisztokráciájában aligha van család, mely nem szerette volna Melkába a nagy művészt. A görgényi vadászatokon Teleki Sándor és a királyfi állandó meghí-vottja volt /…/ Jósika Samu báró, s volt miniszterrel megjárta Egyiptomot /…/ Abafája, Sáromberke, Marosillye nevezetesebb állomások Melka művészete fejlődésében, s általában az 1870-es évektől fogva a lefolyt évtizedek, melyek már mindvégig Erdély földjéhez fűzték Melkát. Tudományos Egyetemünkön 1879 és 1910 között a rajzolás és a festészet nagy mestere /…/ Felesége angol származású volt, Ballan Izabella /…/ másfél évvel ezelőtt halt meg.

1322.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Október 19. 237 szám.
Nn: Kenyérkereseti rajzoktatás az elemi iskolában.
Tarcsfalvi Albert kolozsvári tantestület elnökének tervjavaslata: miszerint a gyermekeket rajzoktatásra vakáció alatt, kiviteli rajzra lehetne oktatni /…/

1323.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. Október 25. 242 szám.
Kertész Imre: A Romániai magyar ipar a múltban és a jelenben.
Folytatás: 1911. X. 26. 243 szám.
/…/ Nem egy a nevét is eloláhosította. /…/ Ilyen egy Szentgyörgyi nevű kitűnő karikaturista, ki több román lap részére dolgozott, valamint Szathmáry festőművész, ki magát franciának vallja Satamary névírással /…/ A királyi és trónörökösi udvar fafaragó szobrásza ma is egy Bálint János nevű magyar ember, Románia első királyi és udvari fényképésze Mándy Ferenc, szintén magyar /…/

1324.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. November 21. 264 szám.
Ács Ferenc és Csermely János festőművészek a hónap végén kiállítást rendeznek Kolozsváron. /…/. A két fiatal festőművész most rendez első ízben gyűjteményes kiállítást /…/ azokat a ké-peiket fogják kiállítani, melyeket Kolozsváron és Kalotaszegen festettek. /…/. A kiállítás a Vármegyeház termében e hó 26-án fog megnyitni.

1325.- 1911. Ellenzék. Kolozsvár. December 5. 276 szám.
Barabás Gyula: Merész Gyula képkiállítása. /tárca/
/…/ A kolozsvári születésű művésznek ez az első egyéni kiállítása /…/ az Erdélyi Múzeum termeiben /…/

1912.

1326.- 1912. Újság. Kolozsvár. Március 6. 56 szám.
Nn: Pataky László festőművész elhunyt Alvincen.
/…/ Született 1857-ben Zalatnán, tanulmányait Budapesten, a mintarajziskolában kezdte, majd a Müncheni akadémián folytatta, és Párizsban fejezte be. Első ízben, 1885-ben állított ki a Mű-csarnokban “Virrasztás” című képét, a melyet Párizsból küldött haza, ahol akkor Munkácsy mellett dolgozott. 1888-ban a “Hírmondó” című képével elnyerte a Munkácsy-féle 6000 fran-kos ösztöndíjat és a képet a király vette meg /… /

1327.- 1912. Újság. Kolozsvár. Március 19. 67 szám.
Nn: Képzőművészeti dolgok. Kolozsvár képzőművészeti életét, néhány lelkes és talentumos festőművésze igyekszik jelenleg valamelyes lendülethez segíteni. Nehezen megy ez a törekvés, nem nagy dicsőségére a kultúrával olyan nagyra levő Kolozsvárnak, mely még nem jutott oda, hogy méltó elismerésbe részesítse a kolozsvári festőket, a művészeti élet előharcosait. Benjámin Hermann és Ács Ferenc művészetét dicséri a lap. /…/ Tibor Ernő budapesti festőművész kiállítása /…/

1328.- 1912. Újság. Kolozsvár. Március 30. 77 szám.
Nn: Tibor Ernő képkiállítása.
/…/ A Kolozs megyei Vármegyeház üvegtermében nyílt meg a kiállítás /…/

1329.- 1912. Újság. Kolozsvár. Április 2. 79 szám.
Tibor Ernő kiállításának bemutatása.

1330.- 1912. Újság. Kolozsvár. Április 4. 81 szám
/…/ Tibor Ernő nagyváradi festőművész kiállítása a tegnap zárt be /…/

1331.- 1912. Újság. Kolozsvár. Április 14. 90 szám.
/…/ Ma nyílt meg Ács Ferenc festőművész növendékeinek kiállítása az Ipariskola emeleti termeiben.

1332.- 1912. Újság. Kolozsvár. Május 5. 107 szám.
Güinde Guido erzsébetvárosi ügyvéd: Művészeti és jogi vita három kép körül.
/…/ A Nagy-Szebeni Bruckenthal Múzeum gyűjteményében van egy Jan Van Eyck és két Memling kép, melyekért 850.000 koronát ajánl egy budapesti gyűjtő /…/ Ellenzik – általában – a képek eladását.

1333.- 1912. Újság. Kolozsvár. Augusztus 2. 182 szám.
Nn: A kolozsvári országos rajztanfolyam.
A Ferencz József Iparmúzeumban tegnap fejeződött be a már második nyáron, összesen 14 hétig tartott építőipari szakrajztanítói tanfolyam, ahol 18 tanuló tanult /…/ Pákey Lajos vezetése alatt, Förstner Tivadar és Gaál János szakiskolai tanárok tanítottak /…/

1334.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 26. 192 szám.
Persián Kálmán dr.: Képzőművészeti élet Kolozsváron. /tárca/
/…/ Az új nemzedék ifjú művész gárdája már sok reménnyel kecsegtet. Van nekünk Kolozsváron Szeszák Ferenc szobrászművészünk, Ács Ferenc, Benjámin, Merész Gyula és más képíróink /…/ Főleg a Merész családról ír.
“ A kolozsvári régi óvárosban a Bástya utcában hatalmas, 2 emeletes kaszárnyaszerű épületben van az Erdélyi Múzeum Egyesület Érem és Régiségtárának egy része. Katonai kórház volt régen, azután Rucska-ház néven ismerte a közönség, ma a Református Status bérháza. /…/ A második emeleten a téli képzőművészeti kiállítások termét alakították ki /…/ Itt fog kiállítást rendezni Merész Gyula /…/ ki azután európai körútra indul /…/

1335.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 20. 214 szám.
Nn: Gulácsy Lajos képkiállítása.
/…/ A kiállítást Solymosy Márton rendezi Kolozsvárt /

1336.- 1912. Újság. Kolozsvár. November 8. 266 szám.
Nn: Kétszáz kép körül.
/…/ Már régen feltűnt, hogy nálunk képzőművészetről komolyan nem is lehet beszélni /…/ A Szépművészeti Múzeum ígért 200 képet Kolozsvárnak, de most valami okból meggondolta magát /…/

1337.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. November 18. 263 szám.
Papp Gábor elkészítette Béldy Ákos arcképét az EMKE számára /…/

1913.

1338.- 1913. Újság. Kolozsvár. Február 25. 48 szám.
Nn: Erdélyi Múzeum Képtára. Állandó képkiállítás Kolozsvárt.
/…/ Az Erdélyi Múzeumnak már volt egy értékes gyűjteménye, amelyben Kauffmann Angeli-kától, a XVIII. században élő nagy német piktortól, Karlodocitól, Artoistól voltak művek /…/ A Bástya utca 2 szám alatt 14 nagy teremben /…/ megnyílt kiállításra a budapesti Szépművé-szeti Múzeum is küldött 53 képet /…/ Van Cranach, Hans Hofmann, Giovanni Paladio stb /…/

1339.- 1913. Újság. Kolozsvár. Március 29. 75 szám.
A képtár ünnepélyes megnyitására a napokban fog sor kerülni.

1340.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Március 31. 73 szám.
v.l.: Az Erdélyi Múzeum Egyesület képtárának megnyitása.
/…/ Az 55-ik közgyűlés alkalmával ez a munkás egyesület ismét új művelődési és művészeti intézményt adott át Kolozsváron: megnyitotta képtárát. /…/ Cranach Lucas, Kupeczky, Munkácsy, Zichy eredeti munkái láthatók. A Bástya utca 2 szám alatt, nagy bérhelyiség második emeletén 15 szobát és termet foglal el az új képtár, mind a régi, mind az új festészet fejlődését igyekszik bemutatni /…/. A képtár őre Merész Gyula /…/

1341.- 1913. Újság. Kolozsvár. Április 2. 78 szám.
/…/. A Képtár vasárnap megnyílt /…/

1342.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. December 5. 280 szám.
Nn: Láposi Hegedűs Géza képkiállítása.
/…/ 40 akvarell képet állít ki /…/

1343.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. December 10. 283 szám.
Nn: Képkiállítás a megyeházán – Budapesti vállalkozó csoportos kiállítása.
/…/ Vastagh Gyula, Bachmann, Innocent, Tolnay, Komáromi, Neogrády, Marghitay, Nááray, Rainerné, Istvánffy, Vastagh György “Szent kép”, “Kalotaszegi leány”, Vastagh Géza /…/

1914.

1344.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Február 3. 26 szám.
Fodor Ferenc: Benczúr Gyula.
/…/ Most töltötte be 70-ik évét / Született 1844 január 28-én Nyíregyházán /…/

1345.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Április 25. 93 szám.
Nn: Melka Vince emlékkiállítás.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület Nyelv-, és Történelemtudományi osztályának választmánya, néhai Melka Vince, volt kolozsvári jeles festőművész képeiből kiállítást rendez e hó 26-án és május 11-e között az EME képtárában, Bástya utca 2 szám alatt. Megnyitó, 26-án, vasárnap, 12 órakor.

1346.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Április 27. 95 szám.
Melka Vince emlékkiállítását Merész Gyula festőművész nyitotta meg /…/

1347.- 1912. Ellenzék. Kolozsvár. Július 8. 151 szám.
Kuszkó István: A vasvári kápolna oltárképe. /tárca/
/…/ Plébánia templom épült Vasvári Pál eleste helyének közelébe /…/
Folytatás: 1914. VIII 9. 152 szám és VIII. 10. 153 szám.
/…/ Kolmer Hermann és Melka Vince /mindketten csak emlékezetünkben élnek / sokat tettek Vasvári Pál emléke megőrzésére. /…/ 1891-ben az első csoportos kirándulás alkalmával Váradi Pál sírhelyére egy kőrakást emeltek, melyet az oláhság másnap már széthordott /…/ 1892-ben a felállított fakeresztet összetörték /…/ az 50 éves jubileum évfordulóján Kolmer Hermann erdőigazgató, saját költségén, kápolnát emeltetett /…/ saját tervei szerint, melynek oltárképét Melka Vince festette /…/