0600.- 1883. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 11.
/…/ Ma négy kép érkezett Wolframtól.

0601.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 11.
A képkiállítás iránt vidéken is nyilatkozik érdeklődés. Több felől jöttek be a közeli vidékről Kolozsvárra /…/ még Marosvásárhelyről is.

0602.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 13.
Arany László, ősmert író, Arany János fia, tegnap óta Kolozsváron tartózkodik /…/ megnézte a képkiállítást is.

0603.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 14.
Holnaptól kezdve az Orbán-kávéház cukrászatában is kapható lesz a képkiállítás sorjegye. /…/ Két kép érkezett a Münchenben élő Szobonya Mihálytól “Kovács műhely előtt” és “Olasz zenész” /…/

0604.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 15.
A kolozsvári sorsjátékra már árusítják a sorsjegyeket, 1 forintért darabját. A képek a követke-zők:
1.- Eisenhut Ferenc – “Temetőben férje sírjára”, 2.- Mesterházy Kálmán – “Tájkép”, 3. – Spá-nyi Béla – “Pihenő, 4. – Marghitay Tihamér “Tiltott gyümölcs”, 5.- Konek Ida “Vadkacsa”, 6.- Telepi Károly “Paraszt udvar”, 7.- Ebner Lajos “Csendélet”, 8.- Bruck Lajos “Hajó a ten-geren”, 9.- Vastagh Géza “Tyúktársaság”, 10.- Egervári “Jó vásár”.

0605.- 1883. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 15.
Tegnap még két kép érkezett Münchenből, Szobonya Mihály festményei /…/

0606.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 16.
/…/ A tárlaton eddig, mintegy 1300 személy fordult meg /:::6 Löwei Klára a napokban meg-vette Telepi Károlynak egy gyönyörű tájképét /…/

0607.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 17.
A kiállítás egy igen csínos darabját, Telepi Károly tájképét, ma megvette Leővey Klára úrnő /…/ Reméljük, hogy a jó példa ragadós.
U.a Magyar Polgár. 1883. február 17.

0608.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 17.
/…./ A sorsjegyeket a Főtéren, a Csapó-féle üzletben is lehet vásárolni /…/

0609.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 19.
Dr. Jenei Viktor megvette Mesterházy Kálmán “Hortobágy”-át /…/

0610.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 21.
A képkiállításon egészen új katalógus kapható, melyben sokkal könnyebben áttekinthető sorrendbe vannak a képek feltüntetve. E katalógus még annyiban tér el a másiktól, hogy a helybeli festők művei is benne foglaltattak.

0611.- 1883. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 22.
/…/ Az érdeklődést fokozni fogja az is, hogy a képeket az elrendezés szerint új számokkal látták el, s új katalógust nyomtattak, melynek segítségével a kiállítás könnyen áttekinthető, s melyben a kolozsvári festők művei is fel vannak tüntetve.

0612.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 23.
Két csínos képpel gyarapodott a képkiállítás. Az egyik Sterionak, a budapesti Műcsarnokból átszállított képe “Istálló belseje”, a másik Sámi László arcképe Sárdi Istvántól.

0613.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 24.
A képkiállítás ismét gyarapodott két képpel. Egyik Sárdi Istváné, ki Sámi László szép és hűen megfestett képét állítja ki, a másik Sterio Károlynak értékes munkája “Ló istálló”, amely a hír-neves művésznek igen derék alkotásai közé tartózik. /…/ A kép a budapesti Műcsarnokban volt kiállítva, onnét küldték be ide.
U.a: Magyar Polgár 1883. Február 24.

0614.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 27.
A képkiállítás látogatását a tanuló ifjúság részére igen megkönnyítetett az új határozat által, mely a mai nappal lép érvénybe. Az egyetemi ifjúságtól kezdve, minden tanuló a délutáni órákban 10 krajcárért bemeneteli díjért nézheti meg a képeket /…/ Ez okból a képkiállítás bezárását egy héttel el is halasztották, úgy, hogy nem március 1.-ig, hanem 7.-ig lesz nyitva.
U.A: Magyar Polgár. 1883. Február 27.

0615.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Február 27.
A képkiállítás bezárása március 10-én lesz. Innen a képeket Nagy-Váradra szállítják át.

0616.- 1883. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 28.
Végh Lajos: Néhány szó festészetünk érdekében. /vezércikk/
/…/ Ügyes gondolat volt e kiállítást megrendezni. Igényli az itt látott művek reprodukciókban való képmását és eladását olcsón /…/

0617.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Március 3.
Sorsjegy kapható a tárlat pénztáránál, ezen kívül Csapó, Peielle, Demjén, cégeknél, valamint Orbán cukrászdájában.

0618.- 1883. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 6.
/…/ Eddig mintegy 1300-an tekintették meg a képkiállítást, ezen felül 500 tanuló is látta őket. A bevétel 440 ft, sorsjegyekből 300 ft jött be /…/ a kisorsolt képek ára 800 ft.

0619.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Március 9.
A képkiállítás holnap zárja be kapuit. A vidéki kiállítások a jövő évben az ország felső felében Kassán, Miskolcon, Pozsonyban, Győrben lesz.

0620.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 11.
Nn: A képkiállítás sorsjáték.
/…/ Húzása mára volt hivatva, de nem tartatott meg. A késedelem oka a rendezésben van. A sorsolási engedély iránt, ezelőtt két hónappal a kérés beadatott a pénzügyminiszterhez /…/ de mivel nem jött válasz, elhalasztatott e hó 26-ra.

0621.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Március 13.
/…/. A kiállítás anyagát tegnap és ma csomagolták be /…/ Hutera Béla köszönetet mondott a helyi szervezőknek.

0622.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 22.
/…/ A sorshúzást ünnep másnapján fogják megtartani /…/ 420 sorsjegy kelt el.

0623.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 4.
/…/ Első díj: Lohr József, végrehajtó Budapestről.
Második díj: Thasz Mária Budapestről
Harmadik díj: Gyarmathy Zsigmond Bánffyhunyadról.
/…/ Kilencedik díj: Deésy Gyula ref. Pap Gyaluból.
A sorsolási bizottság nevében: Sárdi István, Híd utca 21 szám.

0624.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Április 25.
/…/ A képkiállítás óta, Sárdi István helybeli festőnk – ki a kiállításon számos képpel volt jelen – utóbbi időben úgy helyben, mint vidékről több rendbéli megrendelést kapott. Legközelebbről gróf Zichy Ernőné, gróf Zichy Géza testvére felesége Hosszú-Palyin rom. Kat. templomába ké-pet rendelt, melynek címe: Mária Inmaculata.

0625.- 1883. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 27.
Sárdi István, gróf Zichy Ernőné megrendelésére, egy 3X2 méteres oltárképet fesztett. Már fel van állítva a Hossú-Pályi katolikus templomba.

0626.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 28. /? sz./
Derék festőnk, Sárdi István, újabban Zichy grófné egy régi oltárképét festette át, melyen a megrongált Mária alakot, Murilló-féle Madonnával helyettesítette /…/. A 2 hónap munkával ké-szűlt kép igen jól sikerült /…/

0627.- 1883. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 22. / ?sz./
Sárdi tanár Mária képéről a következőket olvassuk az “Egyetértés”-ben: Biharmegye Hosszú Pályi község romai katolikus egyházának, mely Zichy Ernő gróf kegyurasága alatt áll, megható ünnep volt a hó 11-én. A múlt nyár alatt a kegyúr kívül-belül ékesen díszítette fel egyházát /…/ s itt kapott helyet Sárdi képe is /…/

1884.

0628.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Január 1. 1 szám, 6 old.
nn: A bécsi művészek házából. /Saját levelezönktől/

0629.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 4. 3 szám.
Nn: Egy magyar festő hírneve.
A párizsi “Illustration” című képes lap /…/ újévi mellékletéül Gyárfás Jenő egyik genre-képét adja, kitűnő metszetben /…/

0630.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Február 5.
Új festő, Steiger Béla fiatal festő, ki tanulmányait a müncheni festészeti akadémián végezte, “Városi és falusi liba” címen két olaj festésű képet tett ki Demjén László könyvkereskedő kirakatában. A kép már el is van adva. Ugyancsak tőle, közelebb megjelenik az “Elhagyott tanya” nevű festmény.

0631.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Március 14.
Steiger Béla fiatal festő, kiről már volt alkalmunk lapunkban írni, két, valóban művészi kivitelű szép tájkép látható Demjén László egyetemi könyvtáros kirakatában. E fiatal művész utóbb két képe is tanúbizonyságot tesz igazi hivatottságáról a festői pályán.

0632.- 1884. Erdélyi Protestáns Közlöny. Kolozsvár. Március 30. 13 szám, 103 old.
A kolozsvári főtadodának ifjúsága /…/ Sámi Lászlónak /1812-1881/ arcképét, melyet Sárdi István kolozsvári festő igen sikerülten festett olajba, keblében megindult gyűjtés útján olvasó termébe megszerezte.

0633.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 12. 60 szám.
Vastagh György munkájában volt alkalmunk gyönyörködni. A művész elküldte azt a 3 darab, Hutflesz-család képeit, amelyeket a legközelebbi ittléte alkalmával festett /…/

0634.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 12. 60 szám, 23 old.
nn: Képzőművészetünkről.
Többrészes írás Ipolyi Albert budapesti beszéde alapján.

0635.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Április 25. 95 szám.
Nn: Bécsi levél a Művészetek házából. /Saját tudosítonktól/
Folytatás: Április 26. 96 szám - szobrászat, Április 30. 99 szám- festészet, Május 1. 100 szám. - festészet.

0636.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 15. 63 szám.
Haller Frigyes olaj-festett arcképei láthatók a Grand kávéházban /…/ aki a müncheni műintézet itt időző képviselője Jutkowitsch József állított ki /…/ Az intézet bárminő alakban készít fényképek után mell-, és arcképeket, még pedig /…/ igen elegáns és csínos kivitelben. Ezen felül kész fényképet is ízléssel alakít át aqvarelle képeké. Az árak szabottak /…/

0637.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 15. 63 szám.
Steiger Béla festőművész két csinos olajfestménye látható Demjén László Főtéri üzletének kirakatában. Egyik, egy erdei táj, a másik egy pusztai csendélet /…/, még csak egy fejlődő tehetségre vall /…/ Különösen ez utóbbi mondható sikerültnek, mert az előbbin túlhalmo-zottság mutatkozik.

0638.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 18. 65 szám.
Biasini Mari /…/ ki Münchenben folytatja festészeti tanulmányait, a budapesti Műcsarnok-ban most megnyílt tavaszi képkiállításon négy csínos szénrajzzal szerepel /…/

0639.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 23. 70 szám.
Kőváry Endre két jeles férfiú arcképén dolgozik /kik azok?/

0640.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 23. 70 szám.
Nn: A barbárok az antik művészetben.
Folyt: III. 25. 71 szám, III. 27. 72 szám.

0641.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 27. 72 szám.
Sárdi István derék festőművészünk most fejezte be Sámi László arcképét /…/

0642.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 23. 93 szám.
Gyárfás Jenő fiatal festőművész megint egy nagyobb szabású képen dolgozik. A kép a “Mátyás király kihallgatása” címet viseli.

0643.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 12. 186 szám.
Sárdi István kolozsvári művészünk megfestette Kirmayer Károly arcképét /…/ és most Kossuth Lajos arcképén dolgozik.

0644.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 12. 186 szám.
Nn: Telepy Károly és Bruck Lajos.
A két festőművész folyó hó 9-én városunkban voltak, s megnézték nevezetességeinket. Tegnap / vasárnap / reggel Bánffy Hunyadra indultak, hol egy pár népviseleti vázlatot készítettek /…/ Sárdi István kísérte őket. Itt időzik még Vastagh Géza állatfestő, aki hetek óta városunkba dolgozik.

0645.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 17. 190 szám.
Kalotaszeget /…/ utóbbi időben mind több festő látogatta meg. Telepi és Bruck festők a múlt héten Bánffy-Hunyadon és Gyerőmonostoron, Sárdi István és Ifjabb Vastagh Géza e héten Bánffy-Hunyadon és vidékén tettek és tesznek kirándulásokat.

0646.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 30.
Gyárfás Jenő sepsiszentgyörgyi műtermében jelenleg a Műcsarnok őszi tárlatára dolgozik, képének címe “Az első bál”.

0647.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 31. 201 szám.
-A: Krisztus a kereszten. Munkácsy új képe. /tárca/

0648.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 2. 202 szám.
Kéméndy Jenő, fiatal festő, ki állandóan Münchenben lakik, a nyarat az idén Déván töltötte, atyja Kéméndy István törvényszéki jegyző házánál. Műtermet is építetett magának a fiatal festő.

0649.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 10.
Érdekes műkincs van Teleki Sándor ezredes tulajdonában. Ő ugyanis levélben kérte Munkácsyt a Kálvária elkészítése alkalmával, hogy küldjön neki a képről egy fotográfiát. Ennek nem létében Munkácsy a levélpapír hátsó oldalára vázlatot készített a képről és azt küldte el Teleki Sándornak.

0650.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 13.
/…/ Bruck Lajos Párizsban élő festőművész, a legutóbbi erdélyi útja alkalmából egy népéleti vázlatot készített, melyet “Kalotaszeg” címen, az őszi tárlaton fog kiállítani. /Műcsarnok – megnyitó november 5-én /

0651.- 1884. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 17. 214 szám.
Nn: Még egyszer a Munkácsy képről. /tárca/

0652.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 17.
Egy szép crayonrajz látható Demeter József kereskedésének kirakatában néhány nap óta. A korán elhunyt Hunwald Antóniát ábrázolja, egy korábbi fénykép alapján. Készítette Bain Sándor tanuló. A fiú soha senkitől nem tanult rajzolni, 15 éves és igen tehetséges. Valóban megérdemelné, hogy valamely műbarát a teljesen elhagyott szegény fiút pártfogásába vegye, kiképezéséről gondoskodjék.

0653.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. Október 3.
Nn: Medve van.
Görgényből sürgönyök örömmel viszik a hírt a világ négy tája felé, hogy a trónörökös egy tel-jesen kifejlett medvét lőtt. Melka festővel mindjárt le is pingáltatta.
Október 7,8,9,11-i számokban részletes beszámolók a vadászatról.

0654.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 11. 235 szám.
A “Bál előtt” című kép, Gyárfás Jenő egyik sikerült műve /…/ Részletes leírását adja.
U.a. Magyar Polgár 1884. Október 11. 235 szám.

0655.- 1884. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 12. 236 szám.
Békéssy Károly: Munkácsy Mihály művészete. / tárca /

0656.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. November 10.
Gyárfás Jenő “Az első bál” című képe már Budapesten van.

0657.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. November 22.
Az iparos ifjak tegnap este összejövetelt tartottak saját helyiségükben. Ferenczy Ignác alelnök bejelentette, hogy az iparos mesterek s segédek szakszerű rajzoktatását Kiss Sándor Kereske-delmi Iskolai igazgató indítványára, iparrajziskolát állítanak fel. A rajziskola helyisége az Ipa-ros Egylet palotájában lesz, s a helybeli vasúti üzemvezetőségnek egyik gépészmérnökét már megnyerték az oktatásra /…/ Az ifjúság minden díj nélkül vehet részt az oktatásban.

0658.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. November 28.
Az Ipar Rajziskola felszerelései már megérkeztek. Az iskola a jövő héten, 60 tanulóval, meg-kezdi működését.

0659.- 1884. Ellenzék. Kolozsvár. December 17.
Az Iparos Egylet főtéri házában berendezett Központi Rajziskola folyó hó 20-án, szombaton, este 7 órakor megnyittatik. / végül csak 28-án nyílt meg /

1885.

0660.- 1885. Erdélyi Protestáns Közlöny. Kolozsvár. Január 2. 5 szám, 31 old.
Bain Sándor elkészítette Nagy Péter néhai püspök igen sikerült “Kreon-mellképét”, mely Ko-lozsvár egyik papír-kereskedésében volt látható.

0661.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Január 6. 2 szám, 24 old.
Benczúr Gyula most beindított festőiskolájában, a tanulók között női diák is található. Gratu-lál az újság az ifjú művésznőnek.

0662.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. Január 8.
Láposi Lajos, a helybeli Állami Tanítónő-képezde nyugalmazott rajztanítója, folyó hó 7-én megszűnt élni. A boldogult egy hosszú életen át tanítással foglalkozott, hosszas megbetegedése azonban kényszeríttette nyugdíjba vonulni. Várta nyugdíj ügyének kedvező elintézését, de az mind késett, s már nem ad vigasztalást a nemzet egy szegény napszámosának.

0663.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 9. 6 szám.
Láposi Lajos, a helybeli tanítóképezde ez évben nyugalmazott rajztanára, a tegnap elhunyt. A magas életkort élt ősz pedagógus régi időben gróf Mikó Imrénél volt alkalmazásba, s a gróf nevezetes irodalmi ereklyéit másolta. Több éven át volt az ev. Ref. Főtanoda rajztanára, s a tanítóképző megnyitásakor ide állász kapott /…/ Felesége, Láposi Lajosné, Rácz Sarolta, éve-kig a leányiskolát vezette.

0664.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 10. 7 szám.
Nekrológ /…/ Láposi Lajos élete 66-ik, házasságának 37-ik évében, folyó hó 8-án elhunyt /…/

0665.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. Január 16.
Nn: Az iparművészetről. / Az Ellenzék eredeti tárcája.
Radics Jenő miniszteri kiküldött jelentését közlik az 1884 évi Párizsi “Union Centrale des Artis -Decorative” kiállításon látottakról. /…/
Folytatás: 1885. január 17.

0666.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 22. 17 szám.
Bain Sándor fiatal tanuló által készített Nagy Péter elhunyt püspök képe látható Polcz-féle papírkereskedés kirakatában. Bain Sándornak eddig is több képe volt kitéve közszemlére

0667.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Február 10. 8 szám, 72 old.
Pataki László. Erdélyi születésű fiatal festőnknek, ki jelenleg Párizsban időzik, egy alföldi nép-életből vett képért a müncheni szalonban 2000 márkát fizettek.

0668.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 21. 16 szám.
Elhunyt Láposi Lajos rajztanár érdekes rajzgyűjteményt /…/ és rajzeszközöket hagyott hátra. Özvegye – Hosszú Szappan utca 10 szám – hajlandó az említett tárgyakat apróbb részletekben is eladni /…/

0669.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. Február 23.
Vastagh György festőművész, az Írók és Művészek Társaságának megbízásából, a napokban Szigligeti Ede életnagyságú mellképét festette meg a Kör nagyterme számára.

0670.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Március 2. 10 szám, 100 old.
Berlinben kizárólag női képek, azaz női festők képeiből nyílt kiállítás /…/ Németországban már külön egyletük is van /…/

0671.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 3. 77 szám.
Kőváry Endre egy csínos festménye látható Csíki-féle férfi divatüzlet kirakatába. A kép termé-szet után van festve, s egy gyermeket ábrázol. Sokan nézik.

0672.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 8. 79 szám.
Koszta József fiatal festőművész két képe látható a bolt kirakatában. Az egyik egy vénasszonyt ábrázol, a másik 4 gyermeket /…/ Nagyon tehetséges ifjú /…/

0673.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 12. 83 szám.
Sikó Miklós egy szépes sikerült Kossuth Lajos arcképet fejezett be /…/

0674.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 23. 93 szám.
Hild Viktor: Vágó Pál legújabb képe / tárca /

0675.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. Április 29. 98 szám.
Csinos aqvarelle képek láthatók pár nap óta Demjén László Főtéri üzletében. Veress Zoltán, Veress Ferenc kitűnő fényképészünk fiának művei. Az egyik Brassai bácsit ábrázolja a megszólalásig hűen, a másik kedves drámai szendénk, Nagy Ibolya kisasszony képe.

0676.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. Május 12.
Nn: Magyar festők és szobrászok az országos kiállításon. / az Ellenzék tárcája /

0677.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 30. 123 szám.
Nn: A magyar művészeti ipar /tárca/

0678.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 10. 108 szám.
A Kolozsvári Magyar Királyi Gazdasági Tanintézetről csínos ismertetőt vettünk. Az igazgató, Vörös Sándor által gondosan egybeállított könyvecske előtt az intézet sikerült képének famet-szetét hozza. Sárdi István rajzolta 1880-ban. / A tanintézet 1869-ben nyitotta meg kapuit /

0679.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 7. 129 szám.
Borszéki Károly festőművész, ki egy éve tanul a budapesti főiskolán, három képet állított ki a Főtér 13 szám alatt, a Bogdán-féle üzlet kirakatába. / Wesselényi-ház/ Mindkettő Munkácsi kópia / Krisztus Pilátus előtt, Újoncozás /. A harmadik kép az ő műve, egy kocsmai jelenetet ábrázol /…/ E képeket azért állította ki, hogy eszközt szerezzen további tanulásához /…/
U.a Magyar Polgár június 7. 129 szám.

0680.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 15. 136 szám.
Ligeti Antal tájfestőnk öt-hetes szabadságára az este Kolozsvárra érkezett…

0681.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 16. 137 szám.
Ligeti Antal ma reggel elhagyta városunkat, Tordára és Torockóra ment. Tegnap látogatóban volt Sárdi Istvánnál, Melka Vincénél és Kőváry Endrénél s meglátogatta Borszéki Károly Munkácsi-féle kópiáit is.

0682.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 18. 138 szám.
Ligeti Antal, mint meséli, 40 évvel ezelőtt állandó lakosa volt Kolozsvárnak. Akkor, mint a régi Wendlé cég / a későbbi Dietrich cég elődje / kereskedő növendéke volt /…/. A piacunkon máig fennálló Reményik és Fia cég alapítójával, Reményik bácsival inaskodott és jó kedvvel rajzolgatott. Egy ízben a régi bolond Samu, a “csuka legyen belőled” szavajárásáról ismert csendes örült megjelenvén a boltban, Ligeti lerajzolta, s otthon oly sikerülten dolgozta ki, hogy Szatmári Károly Romániában ma is élő festő, akkor már jó nevű művész, a boltinas rajzát kőbe metszette, s 5000 példányba sokszorosította /…/

0683.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 19. 139 szám.
Sárdi István lefestette Váradi Károly tanfelügyelő arcképét. Váradi 10 éve Királyi tanfelügyelő.

0684.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 24. 143 szám.
Ligeti Antal most Abrudbányán fest /…/ innen Egyedre megy /…/

0685.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 2. 149 szám.
Ligeti Antal tegnapelőtt Brassóba érkezett, ahol egy hetet szándékszik időzni. Innen a Székely-földre rándul /…/

0686.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 2. 149 szám.
A Közművelődési Egylet új pecsétjét Sárdi István rajzolta meg /…/

0687.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 5. 152 szám.
nn: A kolozsvári Állami Nőtanító Képezde munka és rajzkiállítása.
/…/ Sárdi István rajztanár meglepő eredményeket ért el /…/ A rajzoktatás a vonalrajztól a mértani és színes síkábrai rajzon át, a mintalapokról való irón-rajzolásig, mert – mint a miniszteri tanterv is kívánta /…/ Különösen jól rajzol Mátéfy Zsuzsika, Tóth Amália és Láhin Kata /…/

0688.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Augusztus 10. 33 szám
Sárdi István festőművész most fejezte be Kyrmayer Károly polgártársunk olajképét, amelyet a helyi Iparegyletnek festett.

0689.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Augusztus 31. 36 szám.
Csernátoni Gyula: Rafael “Madonnája”.

0690.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Augusztus 31. 36 szám.
Bruck Lajos párizsi műtermét áthelyezte Budapestre, most fejezett be egy torockói leány-portrét.

0691.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 4. 203 szám
Sikó Miklós kitűnő Kossuth képét, mely a Főtér Helfy-féle házban van kiállítva, ajánljuk a kolozsváriak figyelmébe /…/
U.a. Magyar Polgár. Szeptember 1. 200 szám.

0692.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 5.
A Kossuth arckép kiállítása érdekében tegnap gróf Teleki László elnöksége mellett bizottság alakult, melynek feladata az arckép kiállítását az EMKE javára jövedelmeztetni. A kitűnően sikerült arckép Sikó Miklós műve, a Helfy-háznál van kiállítva, ahol azt a közönség, naponta délelőtt és délután egyaránt megtekínthati /…/

0693.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Szeptember 7. 37 szám, 319-320 old.
Gabányi: Munkácsy Mihály.

0694.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 10. 207 szám.
Telepy Károly festőművész, ki családjával együtt egy hetet töltött Banffy Hunyadon, onnan Nagy Szebenbe s Fogaras vidékére utazott /…/ Bánffy Hunyadon lerajzolt több parasztházat és udvart /…/

0695.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. Október 5. 41 szám.
Nn: a trónörökös vadászata Görgénybe.
/…/ az elejtett medvét kiterítették a kastély udvarán, hol azt Stefánia trónörökösné is megte-kintette. Melka Vince udvari festő azonnal felhivatott, hogy a medvét lefesse. A festő nagyjá-ból elkészítette a képet, mely teljes elkészítése után a görgényi kastélyba fog elhelyeztetni.

0696.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 28. 248 szám.
Barabás Miklós veterán festő Múzeum utcai műterméből folyvást újabb képek kerülnek ki. A székelyudvarhelyi ref. Kollégium számára Kiss Ferenc, Mogyorossy, Gaál Mihály, P. Szathmári Aranka arcképeit festette meg /…/

0697.- 1885. Élet és Irodalom. Kolozsvár. November 2. 45 szám.
Dr. Esterházy Károly: Fra Angelico.

0698.- 1885. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 5. 255 szám.
Kún Sámuel fiatal festő képe van kitéve Demeter József kirakatában. /Áspis Sámuelt ábrázolja/ Kúnnak már egy éve ott látjuk a kirakatokban.

0699.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. November 13.
Parlaghi Vilma Kossuth arcképe az egyedüli kép melyet a száműzöttről valaki a természet után festette. Az arckép nálunk, a Városi Vigadóban van felállítva, holnap 12 órakor nyílik meg a kiállítás.