FŐOLDAL
PÁLYÁZATOK

 

FELHÍVÁS A CROSSTALK VIDEO ART FESZTIVÁLON VALÓ RÉSZVÉTELRE - 2010

Felhívás média- és videóművészeknek a III. crosstalk Video Art Fesztiválon való részvételre, amely 2010. június 1 - 6. között kerül megrendezésre a Merlinben (1052 Budapest, Gerlóczy utca 4. http://www.merlinbudapest.org /). A Crosstalk Video Art Fesztivál egy nemzetközi videóművészeti fesztiválsorozat, amelynek célja a videóművészet, mint művészeti forma megismertetése.
A Crosstalk Video Art Fesztivál Budapestre hozza a legújabb médiaművészeti trendeket, és összekapcsolja az urbánus környezetet a kortárs képzőművészettel. Azáltal, hogy a vetítések Budapest legnagyobb központi terén lesznek, a fesztivál bevonja az utca emberét és a művészeti szcénát egyaránt.

Részvételi díj nincs!Beküldési határidő: 2010. február 26. KONCEPCIÓ
Önálló videóműveket várunk, amelyek egy téma új perspektíváját, kritikáját, analizisét mutatják meg. Tematikai megkötés nincs.ALKALMASSÁG
Művészek maximum 3 munkával jelentkezhetnek.
A beadandó videóknak, filmeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
- a videóművészet kategóriába tartoznak
- gyártási éve: 2007. január 1. után
- egycsatornás
- a szerzői jog a beadó művészt illeti

További információk a fesztiválról: www.crosstalk.hu


Pályázat honlapterv és logó készítésére

A Képzőművészetek Éve Háromszéken rendezvénysorozat szervezői: Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Székely Nemzeti Múzeum pályázatot hirdetnek a www.3km.ro honlap látványtervének elkészítésére és a rendezvénysorozat logójának megtervezésére.
A www.3km.ro a háromszéki képzőművészek hivatalos honlapja, amely magába foglalja majd a 2010-es képzőművészeti rendezvénysorozat programjait is.
A pályamunkákat 2010. január 10-ig, a design3km@gmail.ro email címre vagy személyesen (elektronikus változatban: DVD-re írva vagy hordozható memóriaegységen) a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén várjuk. Döntésre a beküldési határidőt követő 5 napban kerül sor, 3 tagú zsűri bírálja majd el a beérkezett munkákat.
A pályázási feltételeket és a technikai adatokat a www.3km.ro honlapról lehet letölteni. További kérdéseket a design3km@gmail.ro címre írt levélben fogadunk, bővebb információkat elektronikus posta útján szolgáltatunk.

Kovászna Megyei Művelődési Központ
Sepsiszentgyörgy, 520008 Kossuth Lajos út 10.szám
Románia
e-mail: design3km@gmail.ro

 


A BARCSAY JENŐ ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

A Barcsay Jenő Alapítvány nyílt felhívással fordul fiatal, pályakezdő festőművészekhez, hogy jelentkezzenek az 1990 óta évente meghirdetett Barcsay-díj elnyerésére.
Az alapítvány létrehozásához Barcsay Jenő festőművész testvére, Erzsébet tett közérdekű felajánlást. Ennek célja, hogy erkölcsi elismerést és anyagi támogatást nyújtson azoknak a magas színvonalú alkotói tevékenységet folytató pályakezdő festőművészeknek, akiknek munkássága őrzi és továbbviszi Barcsay Jenő szellemi örökségének értékeit.

A BARCSAY-DÍJ ELNYERÉSÉRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:
2009. november 6.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a pályázó munkásságát bemutató papír alapú portfoliót (katalógusokat, fotókat, egyéb dokumentumokat), valamint publikálásra alkalmas szakmai önéletrajzot.

A pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületéhez
1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.
Postacím: 1406 Budapest 76, Pf.: 26.

A díj átadására 2009. januárjában, Barcsay Jenő születésnapján, Szentendrén kerül sor.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ESTERHÁZY MŰVÉSZETI DÍJ


A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI


Az Esterházy Magánalapítvány gazdag gyűjteménye az Esterházy hercegek több mint 400 éves gyűjtői szenvedélyén alapszik és egyben bizonyítékául szolgál a család mecénási tevékenységének. Ezt a hagyományt folytatva megalakult a kétévenként kiosztásra kerülő Esterházy Művészeti Díj, "sponsored by Uniqa", 2009-ben a kortárs festészet területéről várunk képzőművészeti alkotásokat. A díj megalakításával és odaítélésével fiatal, tehetséges művészek felkarolása és pályafutásukon való elindítása a cél.

DÍJAZÁS

Az Esterházy Művészeti Díj nyertesének jutalma 5.000 euró.
A "Magyar Esterházy Magánalapítvány" és az "UNIQA" fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott független szakmai zsűri a pályázók közül maximum 3 díjazandó művészt választ ki, akiknek az odaítélt, egyenértékű díjon felül a következő díjátadásig bezárólag saját művészeti sorozatában egy monográfiát jelentet meg.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


A pályázó a díjátadás időpontjában - 2009. október 15. - nem töltheti be 35. életévét.
A pályázó felsőfokú művészeti tanulmányokat végzett (főiskola, egyetem, akadémia) képzőművész. Autodidakták nem pályázhatnak.
A pályázó magyar állampolgárságú vagy legalább már 5 éve bejelentett állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.
Minden pályázat a jogi út kizárásával történik. A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését.
A leadott művek a pályázó tulajdonában maradnak. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az Esterházy Művészeti Díj Magyarország odaítélésével kapcsolatban bármikor díjazás nélkül fényképezhető és reprodukálható.
A leadott művek a leadás időpontjában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, már díjazott műveket nem lehet benyújtani.
Jelentkezés: 2009 május 1. - augusztus 31

Pályázni kizárólag ONLINE a www.esterhazy-muveszeti-dij.hu és a
www.uniqa.hu címeken 2009. május 1. és augusztus 31. között lehet. A pályázók kötelesek pontosan betartani a pályázati kiírás szabályait. A pályázati nyomtatványt az interneten megadott útmutató értelmében magyarul, németül vagy angolul kell kitölteni.
A pályázat érvényességéhez a következő adatokra van szükség:
Rövid életrajz, szakmai életrajz, kiállítások és publikációk listája
Rövid nyilatkozat a művészi hitvallásról
Digitális fotók a pályázni kívánt művekről
Fel kell tűntetni a festmény címét, készítési évét, méretét és technikáját, valamint a mű biztosítási értékét forintban kifejezve.
Az alkotások a leadás pillanatában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, nagyságuk maximum 3m x 4m lehet.

AZ ALKOTÁSOK ELBÍRÁLÁSA

ELŐZSŰRIZÉS


Az online úton beérkezett pályaművekből a független szakmai zsűri kiválasztja a 20 továbbjutó résztvevőt. A kiválasztott művészeket 2009. szeptember 14-től értesítjük ki, és informáljuk őket az eredeti alkotások leadásának feltételeiről.
AZ EREDETI MŰVEK LEADÁSA: 2009. SZEPTEMBER 28- 30.
Minden továbbjutott művész köteles az eredeti pályaművet a zsűri hez benyújtani. Az eredeti pályaműveket azok hátulján a kiíró által meghatározott és postai úton előzetesen megküldött jelöléssel kell ellátni.
A résztvevők kötelesek a pályaműveket 2009. szeptember 28. és 30. között, a kiíró által későbbi időpontban meghatározásra kerülő helyszínen leadni. A szállítást a pályázó maga szervezi és annak költségei is kizárólag őt terhelik.

VÉGSŐ ZSŰRIZÉS: 2009. OKTÓBER 5.


Az Esterházy Művészeti Díj zsűrizésére 2009. október 5-én
kerül sor Budapesten. A résztvevők írásos értesítést kapnak jelölésükről, valamint arról, hogy nem díjazott képeiket mikor vihetik el.
Az Esterházy Művészeti Díj nyertesét az ünnepélyes díjátadón 2009. október 15-én hirdetik ki.
A zsűri elnöke, Dr. Hegyi Lóránd, a zsűri további tagjai később kerülnek kiválasztásra.

DÍJÁTADÁS: 2009. OKTÓBER 15.


Az ünnepélyes díjátadóra és a díjazott művek kiállítására 2009. október 15-én 19 órakor kerül sor Budapesten, a pontos helyszín később kerül kiválasztásra. A díjakat Dr. Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány vezérigazgatója és Dr. Konstantin Klien, az UNIQA Biztosító elnök vezérigazgatója adják át.

A MŰVEK VISSZAADÁSA: 2009. OKTÓBER 16.


A művészek munkáikat kizárólag 2009. október 16-án hozhatják el onnan, ahol leadták. A munkák tárolására a szervezőknek nincs lehetőségük. A zsűrinek jogában áll egyes, vagy minden díj odaítélésétől elállni, ha a benyújtott munkák minősége nem megfelelő.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDNI LEHET:


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
Esterházy Privatstiftung
Esterházyplatz 5
A-7000 Eisenstadt
Kapcsolat:
Kovacsics Katalin
Tel.: +43 2682 63004 85
email: office@esterhazy-muveszeti-dij.hu
Schneider Erika
Tel. : +36309220569
E-mail: schneidererika@t-email.hu

******************************************************************************

A „szárhegyi nyilatkozat”
„SZÁRNY-VONAL”címmel
KÉPZŐMŰVÉSZETI pályázatot
ír ki a Kárpát-medencében tanuló középiskolás diákok számára

Cél:
Alkotási, bemutatkozási lehetőség biztosítása a képzőművészet iránt érdeklődő középiskolások számára:
* kapcsolatteremtés a hivatásos és az úgynevezett fiatal képzőművészek között.
* fejlődési, tanulási lehetőség biztosítása a diákok számára.
* régióközi kapcsolatok fejlesztése (Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia).

A pályázók köre:
Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában tanuló középiskolás diákok.

A pályázat feltételei:
Beadásra várunk hagyományos, képzőművészeti alkotásokat, elsősorban festészeti és grafikai műveket, maximum 60×80 cm méretben.

A pályázat ill. az alkotások címe:
SZÁRNY-VONAL


Minden pályázó egy alkotással pályázhat.

Technika:
tetszőleges, szabadon választott.

A műalkotásokat 2009. május 15-ig kérjük eljuttatni (kiállítási állapotban: keret, üveg stb.) a Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális Központ-hoz, Lazarea 537135 Aleea Bastionului nr 67. A csomagra írják rá SZÁRNY-VONAL.

Zsűrizés, díjazás:
A zsűrit a SZÁRNY delegált tagjai alkotják. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A legjobb 25 alkotást gyűjteményes kiállítás keretében mutatjuk be a csíkszeredai Megye Háza Galériában (Megyei Tanács épületében)

A grafikai és festészeti kategóriában 1-1 fődíjat adunk ki, ezen díj részvétel a KORKÉP GYERGYÓSZÁRHEGYI 33.-IK MŰVÉSZTELEP, valamint a HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP képzőművészeti szabadegyetemé re 2009. év júliusában (szállás, teljes ellátás, programok).

Eredményhirdetés, díjazás, a kiállítás megnyitója:
2009. május 28.


Helye:
csíkszeredai Megye Háza Galériában (Megyei Tanács épületében)

A pályázatot kiíró szervezetek és intézmények a Szárhegyi Nyilatkozat tagjai:
1. A Magyar Köztársaság Kulturális és Koordinációs Központja Sepsiszentgyö rgy
2. Budapest Galéria, Magyarország
3. Dr. Bernády György Alapítvány Marosvásárhely, Románia
4. Galerija Umelcov Spisska, Igló, Szlovákia
5. Gyergyószárhegyi Művésztelep Gyergyószárhegy, Románia
6. Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés Debrecen, Magyarország
7. Hajdúböszörmény város Önkormányzata, Magyarország
8. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Hajdúböszörmény, Magyarország
9. Kulturális és Művészeti Központ Gyergyószárhegy, Románia
10. Löffler Galéria Kassa, Szlovákia
11. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége, Magyarország
12. Művészetek Háza Veszprém, Magyarország
13. Múzeum és Galéria Lendva, Szlovénia
14. Nyíregyházi Fametsző Művésztelep, Magyarország
15. Sárospatak Art Ért Alapítvány, Magyarország
16. Székely Múzeum, Sepsiszentgyörgy
17. Szépművészeti Múzeum Brassó, Románia

Kassay L Péter
A Gyergyószárhegy Kulturális és Művészeti Központ igazgatója

******************************************

Pályázati Felhívás Térspecifikus Installáció tervezésére és elkészítésére

A Londoni Magyar Kulturális Központ (LMKK) nyílt pályázatot hirdet helyspecifikus installáció tervezésére és kivitelezésére, az LMKK dísztermében.

A pályázat célja:

Az LMKK célja, hogy lehetőséget adjon fiatal, magyar kortárs képzőművészek számára Nagy Britanniában való bemutatkozásra, ezzel is teret adva hosszútávú kapcsolatok és együttműködési lehetőségek kiépítésére az angol művészeti szcénával.

Pályázhatnak: hivatásos képző- és iparművészek illetve építészek.

A kiíró elvárásai, követelményei:

helyspecifikus, vagyis az adott, konkrét helyhez viszonyuló installáció megtervezése és kivitelezése a megadott adatok és keretek alapján (Az LMKK diszterme különböző funkciókat tölt be és a hagyományos galéria vagy white cube terektől nagyban eltér. Az adott helyszín figyelembe vétele kulcsfontosságú. A helyszínt figyelmen kivül hagyó, autonom alkotások nem kerülnek elbírálásra.)

a pályázat témája szabad

Az alkotásokban bármilyen médiumot fel lehet használni

A tervezett helyszín leírása:

A Londoni Magyar Kulturális Központ 1999 óta működik London egyik legmozgalmasabb negyedében, a Covent Garden-ben. A nevet adó piacon túl a londoni színházak is többnyire erre találhatók. Az LMKK is egy színház – a Strand-ről nyíló Vaudeville Theatre – hátsó szárnyában foglal helyet. A színház épületét 1869-70-ben C.J. Phipps tervezte. Tizenkilenc évvel később ugyanez az építész átterveztette a színházat, majd 1925-ben Robert Atkinson tervei alapján alakították át, illetve bővítették ki az épületet. Ekkor húzták fel a hátsó kis szűk utca, a Maiden Lane felé eső részt is "Adamesque" stílusban.

A központi kiállító terem 8.60 x 5.60m (lásd alaprajz). Legmagasabb pontján 6m magas.

A terem belső kiképzése:

- 8 falfelület, melyek felhasználhatóak (szög mérsékelt számban mehet bele, tipli nem).

- egy nagy, íves, tagolt ablak (fény-installáció elképzelhető, mely kívülről is látszik, stb)

- parketta padlóval (ezt is lehet használni bizonyos feltételek figyelembe vételével, lásd alább)

- sokszorosan ívelt plafon

Figyelembe kell venni, hogy a helyiség a kiállítás ideje alatt koncertek és egyéb rendezvények helyszíneként is szolgál. Emiatt csak olyan mű installálható, ami a falakat és a mennyezetet borítja, illetve a padlót abban az esetben, ha olyan alkotasról van szó amire rá lehet lépni (mint pl. Carl Andre lapos „szobrai” esetében).

A fal és a mennyezet találkozásánál lévő párkányon – alulról nem látható módon - egy lécsín van körben kiképezve. Szögek és csavarok használata megoldható ill. nem túl súlyos tárgyak felfüggesztése is kivitelezhető. Max. teher 30 kilogramm többirányú felfüggesztés esetén.

A dísztermen kívül a teremhez vezető lépcsőház falfelületeit is figyelembe lehet venni. (lásd képek)

Az installáció irányadó bekerülési költsége:

Az installáció bekerülési GBP/Ft költsége nem haladhatja meg a 2500 GBP összértékét, mely összegnek tartalmaznia kell a tervezési költségeket, a szállítási költségeket, az anyagköltséget, az installáció költségét, a művész utazási és szállásköltségeit, mellyel kapcsolatban az elszámolás rendje külön szerződésben kerül rögzítésre.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Magyarországon élő hivatásos művészek, illetve külföldön élő magyar nemzetiségű művészek pályázhatnak.

Egy alkotó több, de legfeljebb három munkával jelentkezhet. Az alkotók csak eredeti, saját és a kiírás feltételeit figyelembe vett, megvalósítható tervvel jelentkezhetnek.

Csoportos pályázatokat is elfogadunk, de a kiutazásnál ajánlott figyelembe venni a rendelkezésre álló költségkeretet.

A pályázatot két nyelven kérjük beadni: angolul és magyarul

Benyújtandó pályázati dokumentumok, a pályázat tartalmi követelménye:

A pályázat nyílt, regisztrációs díj nincs.

Tartalmi követelmény:

- Vizuális terv: a megadott fotók felhasználásával, a környezetbe behelyezve, photoshop montázs vagy szkennelt rajz, max. 4 db., jpg formátum, A4 (29.7 x 21 cm) méret, 72 dpi. Egy oldalon több fotó is szerepelhet. Ha szükséges, technikai megoldások illetve rövid magyarázó szövegek elhelyezhetők rajtuk.

- Az installáció művészi és technikai leírása (megvalósítás: mit, miért és hogyan), max. egy oldal, max. 1500 karakter, rtf vagy word formátumban

- részletes költségvetési terv

- a pályázó életrajza (max. egy oldal, max. 1500 karakter, rtf vagy word formátumban) – több pályázó esetében minden pályázó életrajza

- kérjük a pályázati anyagokat 3db CD-n a következő címre eljuttatni:

„LMKK Képzőművészeti Pályázat 2009”

Balassi Intézet

1519 Budapest, Pf. 385

A beérkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban visszajuttatni a pályázóknak.

A pályázat beérkezési határideje: 2009. március 15., 17.00

A késve leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályamunkák zsűrizése:
A pályázatokat négy tagú zsűri bírálja el az alábbi szempontok alapján:

A pályamű koncepciója

A pályamű színvonala és eredetisége

A művész szakmai tapasztalata és felkészültsége

Kivitelezhetőség (mely nem csupán a technikai részleteket, de a költségvetést és a határidők betartását is magában foglalja)

Az adott kontextus és helyszín figyelembevétele

Az alapvető baleset- és egészségvédelmi szabályozások betartása

A kiírás követelményeinek való megfelelés


A pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek nem megfelelő pályamunkák nem kerülnek elbírálásra.

Egyéb információk:

A pályázat helyszínének fotói, helyszínrajza illetve a pályázati kiírás megtalálható az LMKK honlapján, www.hungary.org.uk/kepzomuveszeti.palyazat címen.

A pályaművek a zsűri döntése után az LMKK honlapján megtekinthetőek lesznek.

A zsűri 2009. április 15-én hirdet eredményt.

A kiállítás installálására maximum két munkanap áll a nyertes pályázó rendelkezésére.

A nyertes kiállítás 2009 május 12-től május 26-ig lesz megtekinthető az LMKK-ban.

Kérdés esetén Kalmár Zsuzsa, programfelelős, áll a pályázók rendelkezésére az art@hungary.org.uk e-mail címen.

www.hungary.org.uk/magyar-kulturalis-kozpont.asp?id=31

 

******************************************

ACAX | NEMZETKÖZI KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI IRODA ÉS A JÓZSEF ATTILA KÖR KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az ACAX több, a világ nagyvárosaiban működő jelentős, műteremprogramot szervező intézménnyel működik együtt, hogy elősegítse a hazai művészek nemzetközi megjelenését, projektjeik megvalósítását és karrierépítését. Bekapcsolódva a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a József Attila Kör Fiatal Írók Egyesülete (JAK) 2005 óta működő csereprogramjába, ezen együttműködés keretében 2008-ra az ACAX és a JAK pályázatot ír ki képzőművészek részére az alábbi témában:

3 hónapos műterem-programban való részvétel támogatása az Akademie Schloss Solitude-ben 2008. második felében.

Amit a program ajánl:

- szállás: a Solitude-ben a kastély egyik apartmanjában (konyha, fürdőszoba, háló- és lakótér)

- utazási költségek (egyszeri oda-vissza út)

- biztosítás

- havi 1.000 EUR ösztöndíj

- kiállítási és projekt költségek: 1.800 EUR

 

Elvárás

– magas szintű angol vagy német nyelvtudás

A jelentkezés további feltételei:

– a jelentkező befejezte tanulmányait

– nem múlt el 40 éves (a 40 év az Akademie Solitude pályázati korhatára)

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó angol és magyar nyelvű önéletrajzát

– egy oldalas munkatervet a Solitude-ben töltendő három hónapról

– portfoliót (lehetőség szerint digitális formátumban)

– a jelentkező elérhetőségeit (elsősorban e-mail és telefon)

Beadási határidő: 2008. április 30. 12 óra

A pályázatokat az info@acax.hu vagy a 1072 Budapest Rákóczi út 20. címre várjuk.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.

További információ: Stepanović Tijana: tijana.stepanovic@acax.hu vagy +36 1 266 2669

*

A stuttgarti Akademie Schloss Solitude művészeti központ, mely egyszerre szolgál alkotóházként, kiállítási és előadóművészeti térként, művészettel kapcsolatos workshopok színhelyeként, és a művészetek interdiszciplináris és interkulturális találkahelyeként. Rendszeresen meghirdetett ösztöndíjprogramjaik keretében fiatal alkotók tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Stuttgart körüli hegyekben található kastélyban: azon túl, hogy Solitude találkozási pont, ahol a művészek megismerhetik egymást és egymás munkáit, ezen idő alatt ösztöndíjban és projekt-támogatásban részesülnek, és a Solitude az alkotások megvalósításában is segítséget nyújt.

A JAK és az Akademie Solitude csereprogramja 2005 ősze óta működik. A program keretében fiatal írók, évente ketten, töltenek 3-3 hónapot Budapesten illetve Stuttgartban. A csereprogram 2008-tól tovább bővül, további partnerekként jelen lesznek a CCA (Center for Contemporary Art) Ujazdowski Zamek (Varsó), a new media center_kuda.org (Újvidék) és az InterSpace Media Art Center (Szófia). A partnerek kibővülése mellett a JAK és az Akademie Solitude úgy döntött, hogy diszciplináris bővülésre is szükség van, így lépett be további magyar partnerként az ACAX.


 

******************************************

 

***********************************************

A 10. Istanbul Biennále pályázatott hirdetett videoművészek
számára a Biennále "Nightcomers" szekciójában való részvételre.

A projekt és a pályázat részletei a
http://www.iksv.org/bienal/english/index.asp
oldalon olvashatóak.

***********************************************************

A tranzit.hu és az ACAX / Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda pályázatot ír ki:

1 hónapos tanulmányút támogatása a kasseli Documenta 12-re 2007. július közepétől augusztus közepéig.

A nyertes pályázókat a Documenta 12 Kommunikációs- és Sajtóosztálya
fogadja. A tanulmányút lehetőséget biztosít a Documenta 12 működési
mechanizmusának megismerésére, különös tekintettel az esemény
kommunikációjára és a kiállításhoz kapcsolódó oktatási programokra.

A pályázat két fő számára biztosít 800 EUR ösztöndíjat, valamint az utazás és a szállás költségeit.

Az ösztöndíj nyerteseinek az ösztöndíj ideje alatt hetente egy, a
kiállításhoz kötődő cikket vagy interjút kell publikálniuk. A megjelenési felületeket a tranzit.hu és az ACAX biztosítják.

Elvárások:
- kulturális területen szerzett tapasztalatok
- minimum egy éves publikációs tevékenység
- folyékony angol vagy német nyelvtudás
- rugalmasság és kreatív problémamegoldó képesség

A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó angol és magyar nyelvű
önéletrajzát, motivációs levelet, valamint publikációs listát.

A pályázatokat az office@tranzitinfo.hu és az info@acax.hu email címekre várjuk.

Beadási határidő: 2007. június 4. 12.00
A pályázatokat négytagú szakmai zsűri bírálja el.

További információ:
Hegyi Dóra: office@tranzitinfo.hu
Stepanović Tijana: tijana.stepanovic@acax.hu vagy (+36 1) 266 2669

*******************************

Magyar Universitas Program - Kortárs Képző- és Iparművészeti Pályázatok
A pályázat száma: KKIP-0019/2007

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kollégiumi rekonstrukciójához kapcsolódva, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a HÉROSZ Zrt. megbízásából, a Kortárs Művészeti Zsűri nyilvános, egyfordulós, névaláírásos pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya: felvonó előterek információs és dekorációs falburkolatának megalkotása 19 szinten.
Helyszín: az 1117 Budapest, Irinyi József u. 42. alatti Schönherz Zoltán kollégium.

A művek létrehozásához rendelkezésre álló maximális összeg nettó 17.170.000,- (Tizenhétmillió-egyszázhetvenezer) forint + 20% ÁFA.

A pályázaton az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) vehet részt, aki/amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázat benyújtása regisztrációs díjhoz kötött, melynek összegét lásd a pályázati kiírásban.

A pályázatok beérkezési határideje: 2007. július 12. (csütörtök) 16.00 óra.

A pályázati kiírás elérhető és további információ kapható a www.art-universitas.hu honlapon, valamint a pályázatot lebonyolító Építészfórum Kiadói Kft.-nél, munkanapokon 9-15 óra között a 06-20 563-1692 információs telefonszámon.

forrás: http://www.ikon.hu