Illés Antal * Illyés László * Illyés Péter * Inczédi Sámuel * Innocent Ferenc * Ipolyi Arnold * Istvánffy Gyula * Iványi Grünwald Béla * Izsó Miklós *

Illés Antal
festő
Adattár: - 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán “Áldomás”
Életrajzi adatok: /Szolnok, 1872 – 1911. VII. 22. /
Bp-en, Párizsban és Szolnokon Bihari Sándornál tanult. 1909.-ben Amerikában ment, ahol az
akkori elnökjelölt, “Taft arcképét” festette meg. Később Texasban, a mexikói népéletből vett
jeleneteket festett.
Irodalom: - Biró, 1955. 243. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1981. II. 436.
- Lyka Millennium 1983. 146. 150.

Illyés László
litográfus
Adattár:
Életrajzi adatok: Neve a kolozsvári iratokban 1840-ben említik.
Irodalom: - B. Nagy 1977. 213.

Illyés Péter
Adattár: Nevét a kolozsvári iratok 1843-ban említik.
Életrajzi adatok: - B. Nagy 1977. 213.
Irodalom:

Inczédi Sámuel
/1811- 1893 / kolozsvári tanár, honvéd ezredes, 1849-ben a piski csata hőse. Sírja a
Házsongárdi temetőben.
- 0869/1894 – Nagy Gyula elkészíti arcképét.
- 0870/1894 – u.a. – a kép Schulcz Rezső kolozsvári, Bel-Monostor u-i virágüzletében látható.

Innocent Ferenc
festő
Adattár: - 0899/1895 – munkát küld a Nemzeti Szalon kolozsvári kiállítására.
- 1228/1902 – Fanghné, Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság
kiállítása. – részt vesz a kolozsvári kiállításon. “Vasárnap reggel”
- 1343/1913 - nn: Képkiállítás a Megyeházán. Kolozsváron árusítják képeit.
Életrajzi adatok: /Pest, 1859. I. 28. – Pátka, 1934. X. 16. /
A Mintarajziskolában Székely Bertalannál, a bécsi és az antwerpeni művészeti akadémián,
majd Münchenben Wagner Sándornál tanult. Később Rómában és Párizsban is folytatott tanul-
mányokat. Főleg arcképeket festett.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 399.
- Biró, 1955. 243. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1981. II. 455.
- Lyka München 1982. 27. 57. 58.

Ipolyi Arnold
/Ipolykeszi, 1823. X. 18. – Nagyvárad, 1886. XII. 2. /
a magyar művészettörténeti kutatás egyik úttörője, a M.T.A tagja
- 0273/1871 – a Képzőművészeti Tanács tagja.
- 510/A/1881 – panaszkodik az erdélyi képzőművészeti viszonyokról.
- 0634/1884 – nn: Képzőművészetünkről. / a fővárosban tartott beszéde /

Istvánffy Gyula
festő
Adattár: - 0894/1895 – cikke: A Nemzeti Szalon Kolozsvárt.
- 0924/1895 – az EKE megbízásából Dombhátra és Radna-Borszékre utazik, célja a
fürdőket rajzokban megörökíteni.
- 1258/1906 – Kolozsváron az Unió utca 5 szám alatt kiállítást nyitott.
- 1259/1906 – s.b.: Dési levél Istvánffy kiállításáról. – egy Désről jött látogató írta
- 1281/1908 – szervezi a kolozsvári kiállítást – Ref. Teológia dísztermében lesz.
- 1282/1908 – E. Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsvári Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
- 1291/1909 – nn: Képkiállítás a Sétatéri Kioszkban. Tanulmányútra Kolozsvárról kül-
földre utazott, felesége műveiből kiállítást nyitott.
- 1313/1911 – keleti utazásain készített festményeit báró Huszár Ilona bp-i műtermébe
mutatja be. Ez után Párizsba készül tanulmányútra.
- 1315/1911 – keleti anyagát Kolozsváron is be fogja mutatni
- 1316/1911 – dr. B.Á.: Istvánffy Gyula képkiállítása.
- 1343/1913 - nn: Képkiállítás a Megyeházán. Kolozsváron árusítják képeit.
Életrajzi adatok: / Marosújvár 1857. VII. 27 –
Budapesten tanult, s itt, Kolozsvárott és Debrecenbe festette igen nagyszámú kisrétű tájképeit
Irodalom: - nn: Istvánffy-kiállítás. Új Idők. VII-1901. 394.
- Éber Lexikon, é. n. /1935/. 403.
- Biró, 1955. 328. – irodalom.

Iványi Grünwald Béla
festő
Adattár: - 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
Életrajzi adatok: /Somogysom, 1867. V. 6. – Bp. 1940. IX. 24. /
A nagybányai művésztelep alapító tagja. 1889-1909-ig itt dolgozik. Tanulmányait a Mintarajz-
iskolában Székely Bertalannál, Münchenben Hollósynál, 1887.-ben Párizsban, a Julian akadé-
mián végezte. 1892-ben Ferenczy Károllyal visszatárt Münchenbe, ahol ismét Hollósy köréhez
csatlakozott. 1896-ban Nagybánya számára fest millenniumi-képet / Tatárjárás után /
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 403.
- Biró, 1955. 243. 305. 327. 330. 331. 332. 340. 341. 343. 345. 347. 350. 351. 353. 360. 364.
367. 371. 372. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1981. II. 482.
- Lyka München 1982. 77. 80. 87. 89.

Izsó Miklós
/ Disznóhorváti 1831. IX. 9.- Bp. 1875. V. 29./. A 19. sz. magyar szobrászat jelentős alakja.
Sárospatakon tanul, a szabadságharc után bujdosott, majd 1851-ben Ferenczy István rimaszom
bati műhelyébe került 1856-ban Ferenczy segítségével Pestre költözött, ahol kőfaragóként dol-
gozott. 1857-ben Bécsbe, 1859-ben Münchenbe utazott, ahol 1861-ig tanult. 1862-ben a Búsu-
ló Juhász c. zsánerszobrával sikert ér el....Ettől az évtől Pesten dolgozott, főleg portrékat mintá
zott / Arany János, Egressy Béni, Megyery Károly, Fáy András, Révai Miklós / 1866-ban ter-
vet készít a Széchenyi-szoborhoz, majd ugyanebben az évben Csokonai-emlékmű mintázását
kezdte meg, a szobrot 1871-ben avatták fel..... / Irod.: Műv. Lexikon. II. 486./
- 0286/1871 – az Országos Mintarajz Tanoda és Rajztanár Képezde tanárának nevezték ki
- 0383/1875 – nn: Irodalmi és művészeti viszonyaink a múlt évben /haláláról /