Csáky Albion * Csengeri János * Csengery István * Cserenátoni Gyula * Cserépy Árpád * Cserey Heléna * Csermely János * Cserna Károly * Cserny András * Csíky /E/ Jenő * Csíky István * Csíky János József * Csíky Viktor * Csíky-divatüzlet * Csillagi Lajos * Csók István * Csoma Ilona * Csongor József * Csűrös Antal * Csűrős József *

Csáky Albion
miniszter
- 0773/1890 – támogatja a kolozsvári képkiállítást.
- 0939/1896 – Schönhuttal Frigyes festi arcképét.
Csapó Sándor kolozsvári kereskedő, Veress Ferenc fényképész sógora.
- 0617/1883 – üzletében a képkiállítás sorsjegyeit árusítja.

Csengeri János
/1856 – 1945/ a 1896-1921 ig kolozsvári egyetem, 1922 –1927 között, a szegedi egyetem
irodalmi tanszékének professzora volt. /Emlékkönyv K-E. 1997. 105-106./
- 1045/1900 – nn: Művészeti előadások az egyetemen. - Posta Bélával fognak előadni.
- 1056/1900 – nn: A szépművészetek sorsa egyetemünkön. – görög szobrászat tört.

Csengery István
festő
Adattár: - 1282/1908 – E Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsvári Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
Életrajzi adatok:
Irodalom: - /-il/: Csengery István kiállítása. Pásztortűz XXIV-1938. 186. K.
- Vásárhelyi Z. Emil: Csengery István kiállítsa. Erdélyi Helikon XI- 1938. 297-298-

Cserenátoni Gyula
/ Árpástó, 1858. XI. 3. - ?/ nyelvész, tanár. Iskoláit Kolozsváron végezte,
1882-től a kolozsvári ref. kollégium tanára, 1888 után a Petőfi Múzeum c. folyóirat társszer
kesztője., az 1888-ban megalakult Erdélyi Irodalmi Tásulat első titkára. Az 1888-ban alakult
Mátyás-szoborbizottság tagja.
- 0689/1885 – cikke: Rafael Madonnája.
- 0731/1888 – cikke: Álnaturalizmus.

Cserépy Árpád
festő, grafikus.
Adattár: - 0800/1890 – részt vesz a kolozsvári képkiállításon, “Erdő szélén” című képét dr.
Concha Győző vásárolta meg.
Életrajzi adatok: /Sátoraljaújhely 1859. – Bp. 1907./
A Mintarajziskolában tanult, 1882-től életképeivel és kisméretű tájképeivel szerepel a Műcsar-
nok kiállításain. Évekig a Vasárnapi Újság kedvelt rajzolója volt.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 170.
- Műv. Lexikon, 1965. I. 474.
- Lyka Millennium 1983. 128.

Cserey Heléna
Wesselényi Miklósné
- 0348/1873 – olajba festett arcképe az Erdélyi Múzeum tulajdonába került. Adományozó:

Csermely János
festő és művészpedagógus.
Adattár: - 1271/1908 – nn: Csermely János kiállítása. / a kolozsvári Központi Nagyszállóban,
Szvacsina Géza nyitotta meg – rajziskolát akar indítani Kolozsvárt
- 1272/1908 – ma érkezett Kolozsvárra, Kalotaszegen festett. - IX. 12.
- 1273/1908 – megnyílt a kiállítás
- 1275/1908 – nn: A kolozsvári festőiskola. /Csermely iskolájáról /
- 1276/1908 – cikke: Képeken keresztül – művészi csevegés.
- 1277/1908 – kiállítását áthelyezte a Honvéd u. 38 szám alá.
- 1278/1908 – három árvaházi lányt ingyen tanít.
- 1279/1908 – megnyílt az iskola a Honvéd u. 38 sz. alatt.
- 1280/1908 – nn: Karácsonyi műtárlat Kolozsváron. – szervezi a kiállítást.
- 1282/1908 – E. Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsv. Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
- 1325/1911 - Ács F és Csermely közös kiállítást terveznek nyítni Kolozsvárt.
Életrajzi adatok: /Bp., 1882. VIII. 24. – 1963 II. /
A bp-i Mintarajziskolában és Szolnokon tanult. Kolozsváron, majd Bp-en nyitott magánisko-
lát, az utóbbit 1912-től közel harminc éven át vezette. Kolozsváron 1908-ban volt egyéni kiál-
lítása, erősen vonzotta Kalotaszeg művészete.
Irodalom: - Murádin, 1997. 83.
- Lyka Millennium 1983. 146.

Cserna Károly
festő és illusztrátor
Adattár: - 0793/1890 – De Noir: A képkiállításról. - kiállít a kolozsvári kiállításon.
Életrajzi adatok: / Kiskúnszentmiklós 1867. X. 3. – 1944. I. 14 //
A Mintarajziskola elvégzése után illusztrációkat készített, 1903-ban festészeti tanulmányútra
ment Münchenbe.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 170.
- Biró, 1955. 293. - bibliográfia
- Műv. Lexikon. 1965. I. 474.
- Lyka Millennium 1983. 153.

Cserny András
kolozsvári “díszművész”
- 0515/1881 – közreműködik a kolozsvári díszalbum összeállításán / királyfi esküvője /

Csíky /E/ Jenő
- 1282/1908 – cikke: Képkiállítás. – Kolozsvárt, a Ref. Teológia dísztermében.

Csíky István
rajziskola diákja.
Adattár: - 0937/1896 – tanulmányait a Mintarajziskolában Brassai fizeti.
- 0938/1896 – u.a. egyik rajzát közli az Unitárius Közlöny.
Életrajzi adatok: dombói születésű ifjú.
Irodalom:

Csíky János József
kolozsvári kereskedése
- 0710/1886 – üzlete kirakatában látható Kún S. Simon Elek özvegyét és dr. Finály Henriket
ábrázoló arcképe.

Csíky Viktor
dr. /1839 – 1920 / a kolozsvári egyetem Katolikus Egyházjogi Tanszékének rendes tanára
1872-1899 között. Jogot Bécsben végzett, Aradon nyított irodát /1865/, az egyetem megnyitá-
sakor Kolozsvárra jött, nyugdíjazásáig itt tanított. /Emlékkönyv K-E. 1997. 109-110/
- 0897/1895 – tagja a Nemzeti Szalon kolozsvári képkiállítását előkészítő bizottságnak

Csíky-divatüzlet
Kolozsvár.
- 0671/1885 – kirakatában Kőváry Endre egy gyermekarcképe látható.

Csillagi Lajos
arcképfestő.
Adattár: - 0102/1861 – Kolozsvárra érkezett, lakása Óvár, Tauffer-ház.
Életrajzi adatok: /1829. XII. 25. – 1903. VII. 30. /
Arcképeket készítve, vándorfestőként járta az országot. 1861-től 1879-ig állított ki. Megfordult
többek között Kolozsváron /1861/, Temesváron / Kubinyi Ágoston 1864, Nákó Antal püspök
1866,/ Utolsó éveiben Újpesten élt és fényképezéssel foglalkozott.
Irodalom: - K.L.: Csillagi /Csillagy /. Művészet. 1914. 189.
- Biró, 1955. 180. - bibliográfia
- Műv. Lexikon, 1965. I. 476.
- Lyka Táblabíró 1981. 111.
- Lyka Romantika 1982. 115. 118. 121.
- Lyka Millennium 1983. 133. 148.

Csók István
festő
Adattár: - 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán: “Salome”
Életrajzi adatok: /Sáregres 1865. II. 13. – Bp. 1961. II. 1. /
A modern magyar, plein air festészet egyik vezér alakja, a nagybányai festők harcostársa.
1880-ban Párizsba ment, a Julianna akadémián, 1882-85 között a Mintarajziskolában tanult, itt
Greguss János, Székely Bertalan, Lotz Károly voltak a tanárai. 1886-89 között Münchenben
vett órákat. 1894.-ben Bécsben állami nagy aranyérem kitüntetettje. 1903-ban ismét Párizsba
ment, ahol hét termékeny évet töltött. 1911-ben, majd 1914-ben nagysikerű kiállításai voltak a
Műcsarnokban. 1914-ben hazaköltözött.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 173.
- Biró, 1955. 46. 214. 311. 326. 331. 335. 336. 341. 342. 343. 344. 348. 349. 354. 355. 360. 362. 366.
367. 379. 380. 382. - bibliográfia
- Műv. Lexikon 1965. I. 478-479.
- Lyka Millennium 1983. 17. 31. 33. 61. 62. 90. 127. 128. 152.

Csoma Ilona
festő és művészpedagógus.
Adattár: - 1282/1908 – E. Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsvári Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
- 1289/1909 – Magyar u. 1 szám alatt, nők számára festőiskolát indít Kolozsváron
- 1290/1909 – Festőiskoláját X. 1-én a Vigadóban nyitotta meg.
- 1292/1909 – Gyarmathy Zsigmond arcképét most festette meg.
- 1296/1910 – Ilona: Rajz, festészet. – Csoma Ilona művészetéről ír.
- 1304/1910 – visszatért külföldi útjáról, s megnyitotta festőiskoláját a Vigadóban
Életrajzi adatok: /Kalotaszentkirály, 1882. VIII. 24. – Győr, 1938. IV. 6. /
Tanulmányait 1903-1904-ben a bp-i Mintarajziskolában, majd 1907-1908-ban Deák Ébner
Lajos Nő Festőiskoláját végezte. Tanulmányúton járt Franciaországba és Németországba.
Rendszeresen kijárt Kalotaszegre és Mezőségre, ahol arcképeket és tájképeket festett. Tanul-
mányainak befejezése után, a kolozsvári Felsőbb Leányiskolában kapott rajztanári állást 1909-
ben, s ezt követően nyitott szabadiskolát a Vigadó /Redoute/ kis társalkodó termében. Innen
költözött a Bástya utca 20 szám alatti ház első emeleti helyiségébe, 1912 őszétől pedig a Petőfi
utca 10 szám alá.
Irodalom: - Murádin, 1997. 83. – életrajz, 57 old – arcképét közli – fotó.

Csongor József
- 1008/1889 – cikke: Szecessziónizmus a képzőművészetben.
- 1012/1899 – cikke: /Cs. J./ Szecessziónizmus a képzőművészetben.

Csűrös Antal
festő és szobrász
Adattár:
Életrajzi adatok: Munkássága 1803-1828 között követhető.
Festő és aranyozó. Dolgozott Zsibón /1803-aranyozott /, Szamosújváron /Örmény nagytemp-
lom, 1804- szószékkorona aranyozása, 1818-József a gyerekkel oltárkép /, Székelykálon /1815
Nepomuki Szent János oltárkép /, Kolozsváron / 1825- Redoutte szobafestés/, Ótorda / 1828 –
ref. templom szószék aranyozás /
Irodalom: - Szongott Kristóf: Szamosújvár szabad királyi város monográfiája. Szamosújvár. 1901. 28.
- Bíró József: Két kolozsvári főúri barokk palota. Arceológiai Értesítő. 1934. 127.
- Lyka Táblabíró 1981. 210. 216.
- Lyka Károly: Romantika. 1982. 29.
- B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest. 1970. 198. 201. 250. 297. 298-299
- B. Nagy 1977. 194.

Csűrős József
- 1238/1902 – cikke: A színekről – a kék szín jelentőségéről ír.