Vacano Mario Emil * Vachot Imre * Vadnay Károly * Vágó Pál * Vahasdi Lajos * Vajda Gyula * Vajda Zsigmond * Valentiny János * Van Dyck * Van Leemputten * Váradi Albert * Várady Károly * Varga Béla * Várkonyi Gyula * Várnai Sándor * Varró Beria * Vastagh Géza * Vastagh Jozefa * Vastash György * Vaszary János * Végh Lajos * Velis Simon * Verescsagin Vaszilij Vasziljevics * Veress /Ónodi/ Emmi * Veress /Ónodi/ Irén * Veress Elemér * Veress Ferenc * Veress György * Veress Gyuláné * Veress Márton * Veress Mátyás * Veress Zoltán * Versényi Béla * Versényi Gábor * Versényi György * Vestermajer Johannes Georgius * Vidéky János * Vigh Ferenc * Vikol Kálmán * Viszányi István * Vittkai * Vízi István * Vízi István * Vízkelety Béla * Vízkelety Imre * Vladerián György * Vojnoch Sándor * Volk József * Völgyi József * Vörös Sándor

Vacano Mario Emil
bécsi műkritikus
- 0261/1871 – Székely Bertalan a Bécsben kiállított “Apáca” című képéről ír elismerően.
- 0322/1872 – Vastagh György munkásságáról ír méltató kritikát
- 0327/1873 – Vastagh György bécsi sikeréről ír.
- 0328/1873 – u.a. “Gombaszedő cigány” című képről.
- 0333/1873 – Vastagh bécsi sikereiről ír
- 0334/1873 – Vastagh György festőművészt, a “cigány Rubens”-nek nevezi.
- 0344/1873 – Vastagh György “Fonó cigányné” című képéről ír az Überland Meer-ben
- 0505/1880 – É.n.: Megszorult tárcaíró panasza. / Vastagh György támogatója /

Vachot Imre
Adattár: - 0770/1890 – 1847-ből adat.- rajzaiból egy nemzeti képcsarnokot állított ki.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Vadnay Károly
a Fővárosi Lapok szerkesztője.
- 0321/1872 cikke: Bukarest fogadói. Ír Szathmári P. K-ról, Szőlőssy, Lázár- ról.

Vágó Pál
festő
Adattár: - 0576/1883 – “Öreg asszony” című képe a kolozsvári képkiállításon.
- 0598/1883 – “Olvasó öregasszony” a fenti kép címe.
- 0674/1885 – Hild Viktor: Vágó Pál legújabb képei.
- 0899/1895 – munkát küld a Nemzeti Szalon kolozsvári kiállítására.
- 1118/1900 – albumot fog összeállítani Magyarország tájairól.
- 1220/1902 – képet küldött az ESZT kolozsvári kiállítására.
Életrajzi adatok: /Jászapáti, 1853. VI. 6. – Bp. 1928. X. 15. /
Jogásznak készült, majd Münchenben Wágner Sándor mesteriskolájában tanult. Nagy történe-
ti kompozíciókat festett, számos illusztrációt készített az “Osztrák-Magyar Monarchia Képek-
ben című sorozathoz. Pataky Lászlóval freskókat is festett. 1929-ben emlékkiállítását rendez-
ték meg a Műcsarnokban.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 937.
- Bíró 1955. 253. 254. 327.- irodalom.
- Lyka München 1982. 27. 52. 53.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 623-624.
- Lyka Millennium 1983. 33. 108. 121. 127. 128. 146. 150.

Vahasdi Lajos
- 0956/1896 – rendezi – többedmagával – a kolozsvári Ereklye Múzeumot.

Vajda Gyula
dr. / Kaposvár, 1843. V. 14. - Kolozsvár. 1909. III. 26. / történész, piarista rendi apát,
egyetemi tanár. Nyitrán végezte a teológiát, 1868-ban szentelték pappá. 1882-től Kolozsváron
házfőnök és gimnáziumigazgató. 1883-tól az egyetem magántanára, 1895-től a magyar műve-
lődéstörténet rendes tanára., 1903-04-ben a bölcsészkar dékánja, 1906-tól annak elnöke. 1888-
ban tagja a Mátyás-szoborbizottságnak. /Emlékkönyv K-E. 1997. 375-376. /
- 0562/1883 – tagja a kolozsvári képkiállítást szervező bizottságának.

Vajda Zsigmond
festő
Adattár: - 0598/1883 – “Olaszországi vásár” című képe a kolozsvári képkiállításon.
- 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán: “A tragédia vége”
- 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
Életrajzi adatok: Bukarest, 1860. V. 11. – Bp., 1931. V. 22.
1878-tóól a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly Münchenben Benczúr tanít-
ványa volt. Festett portrét, életképeket és történeti kompozíciókat, hírnevet mint fraskófestő
szerzett magának /Terézvárosi templom, Széchenyi fürdő, szegedi Városháza, az Országház
mintegy 500 m2 freskói stb. /
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 937.
- Bíró 1955. 252. 254. 327. 332. 333. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 625.
- Lyka Millennium 1983. 105. 107. 110. 111. 113. 127. 149.

Valentiny János
festő
Adattár: - 0130/1863 – a Fejér megyei Nádasladányban dolgozik
- 0598/1883 – “Cigányleány” című képe a kolozsvári képkiállításon.
- 0781/1890 – készűl a kolozsvári képkiállításon való részvételre.
- 0793/1890 – De Noir: A képkiállításról. Kolozsv. kiállított képe: “Balatoni tájkép”
Életrajzi adatok: /Nagylak, 1842. I. 1. – Nádasladány, 1902. II. 25. /
Párizsban és Münchenben végzett tanulmányai után itthon cigányok életéből vett jeleneteket
Festett, de mint tájképfestő is ismert.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 938.
- Bíró 1955. 223. 226. 329. – irodalom.
- Lyka Romantika 1982. 91. 117.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 628.
- Lyka München 1982. 47.
- Lyka Millennium 1983. 93.

Van Dyck
németalföldi festő
- 0462/1877 – Sárdi István másolja “A szent család” című festményét

Van Leemputten
festő
Adattár: Adattár: - 0793/1890 – De Noir: A képkiállításról. Kolozsváron kiállított képe:
“Legelő nyáj”
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Váradi Albert
rajztanár
Adattár: - 0989/1898 – Propper halálát követően alulmarad a kolozsvári Polgári Iskola rajz-
tanári állásának versenyén
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Várady Károly
kolozsvári tanfelügyelő
- 0562/1883 – tagja kolozsvári képkiállítás előkészítő bizottságának.
- 0683/1885 – arcképét Sárdi István festette meg.

Varga Béla
festő
Adattár: - 0221/1868 – fiatal festő Károlyfehérvárra tette át székhelyét.
- 0576/1883 – “Cigány lány” című képe a kolozsvári képkiállításon.
Életrajzi adatok:
Irodalom: - Lyka Romantika 1982. 63. – az 1860-as években tájképeket festett.

Várkonyi Gyula
festő
Adattár: - 1260/1906 – európai tanulmányútjáról visszatért, s műtermet nyitott Kolozsvárt
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Várnai Sándor
- 0703/1885 – cikke: Képzőművészeti kiállítások. /müncheni levél /
- 0704/1885 – cikke: Iparművészeti tanulmányok a kerámiáról.

Varró Beria
amatőr festő
Adattár: - 1194/1901 – nn: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. – részt vesz az Egyetemi Kör által
szervezett kiállításon.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Vastagh Géza
festő
Adattár: - 0576/1883 – “Állatképek” című munkája a kolozsvári képkiállításon.
- 0598/1883 – Több állatképpel van jelen a kiállításon.
- 0599/1899 – u.a.
- 0604/1883 – “Tyúktársaság” című képét kisorsolják Kolozsváron.
- 0644/1884 – Kolozsváron nyaral, itt dolgozik.
- 0645/1884 – Bánffyhunyadon és Kalotaszegen járt
- 0781/1890 – készűl a kolozsvári képkiállításon való részvételre.
- 0793/1890 – De Noir: A képkiállításról. Kiállított képe: “Két állatkép”
- 0899/1895 – munkát küld a Nemzeti Szalon kolozsvári kiállítására.
- 1343/1913 - nn: Képkiállítás a Megyeházán. Kolozsváron árusítják képeit.
Életrajzi adatok: /Kolozsvár, 1866. X. 4. – Bp. 1919. XI. 5.
Id. Vastagh György fia. Münchenbe tanult. Főleg állatképekkel szerepelt a Műcsarnok
kiállításain. 1920-ban itt hagyatéki kiállítása volt.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 947.
- nn: Vastagh Géza kiállítása. Világosság. 1920. jan. 15, febr. 14, febr. 29, márc 6, márc 7.
- nn: Vastagh Géza hagyatéki kiállítása. Népszava. 1920. márc. 7. 5.
- nn: Vastagh Géza hagyatéki kiállítása a Műcsarnokban. Vasárnapi Újság. 1920. 65-66. K.
- Bíró 1955. 326. 347.- irodalom.
- Lyka München 1982. 6. 68. 79.
- Lyka Romantika 1982. 6. 26-27. 52. 70. 72. 127.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 647.
- Lyka Millennium 1983. 148.

Vastagh Jozefa
Vastagh György festőművész leánya.
- 0904/1895 – arcképét apja, Vastagh György festette meg, a kép ki van állítva Kolozsvárt.
- 0927/1895 – IX.6. – feleségül megy Kenyeres Balázs kolozsvári egyetemi tanárhoz.

Vastash György
festő.
Adattár: - 0082/1858 - Veress Ferenc fényképésszel közös műtermet nyitott
- 0086/1858 - Sikó Miklóssal állít fel közös műtermet a Közép utcában.
- 0087/1859 - Veress Ferenccel photofraphiai és festészeti műterem
- 0088/1859 - Kemény István báró megrendeli nála, az EM részére, Kemény Simon
halálát ábrázoló, öt képből álló képciklust. /Sikóval közös műterem /
- 0092/1859 - Sikóval a műtermük Bel-Közép utca, Biasini-házban van
Kazinczy arcképén dolgozik az Erdélyi Múzeum részére.
- 0093/1860 - Veress és Vastagh photofraphiai és festészeti atelier, Sétatét u. 46.
- 0096/1860 - Műterme Bel-közép utca, régi Posta házban van.
gr. Kendeffy Á. és Brandenburgi Katalin arcképét a porosz Képtárnak.
- 0106/1861 - b. Kemény Ferenc kancellár arcképét festi, az Erdélyi Múzeum részére
- 0112/1862 - Műtermét a Monostor utcai, volt Mikes-házba tette át.
- 0117/1862 - elkészítette Mihály vajda arcképét a brassói Román Egylet kiállítására
- 0126/1862 - Urlakyval Monostor u.-i műtermükben fényképezéssel is foglalkoznak
- 0128/1863 - Urlakyval színezett fényképeket készít – Monostor u. Mikes ház
- 0134/1863 - Urlakyval székelyföldi útra indul.
- 0135/1863 - júliusban Urlakyval elmentek Székelyföldre.
- 0138/1863 - október 7. - esküvője Schell Luizzal Kolozsváron.
- 0184/1865 - külföldi útjáról útban van Kolozsvárra.
- 0185/1865 - december 12. – megérkezett romániai útjáról, Veressel dolgozik.
- 0192/1866 - Feltűnőleg sikerült színezett fényképei Demjén kirakatában
- 0197/1866 - festész
- 0198/1866 - Veressel közösen alapított műterméről.
- 0207/1868 - Főoltár-képterve a kolozsvári plébániatemplom részére.
- 0208/1868 - A főoltár tervezője: Scalda Hugó, Vastagh a költségvetést készíti.
- 0209/1868 - A főoltár képet fogja festeni.
- 0215/1868 - bécsi megrendelőknek dolgozik.
- 0219/1868 - egy bécsi színésznő arcképét festette meg, bécsi bankár megrendelésére
- 0243/1870 - Bécsi sikereiről írnak az osztrák lapok.
- 0245/1870 - a bécsi kiállításon szép sikert arat. Bécsi lapok dicsérete, támogatója
Wodianer báró családja.
- 0246/1870 - Bécsből Kolozsvárra érkezett.
- 0253/1871 - a bécsi kiállításra küldött képe szép sikert arat. /III. 16./
- 0254/1871 - Bécsben dolgozik /III. 16./, sikereiről írnak - Schwint tanítványa
- 0256/1871 - Bécsben a “felső körök” bizalmát élvezi
- 0257/1871 - elhunyt mestere Schwint, “Gyermekportré” című képe sikere.
- 0266/1871 - berlini sikere, júniusban Kolozsvárra jön, műterme a Híd utcában.
- 0269/1871 - Kolozsváron dolgozik /VI. 27/
- 0274/1871 - a gyalui havasokba készül tanulmányútra.
- 0276/1871 - “Havasi cigányleány” és “Oláh szerelmes pár” című képeit most fejezte
be, s a bécsi kiállításra fogja kiküldeni.
- 0277/1871 - vitája Veress Ferenccek, Koller Károly színezett fényképei kapcsán
- 0280/1871 - u.a.
- 0290/1871 - két festménye Keresztesy kolozsvári papírkereskedésében lett kiállítva.
a “Cigány nő”-t Acél Péter vette meg, a “Cigány pár” bécsi rendelés.
- 0292/1871 - nem vállalja a Nőegylet kolozsvári kiállításán való részvételét
- 0296/1871 - novemberben Marosvásárhelyt dolgozik.
- 0302/1872 - az utóbbi egy-két évben, Bécsben szép sikereket ért el. Két képét adott
itt el. “A szerelmes román fiú”-t az Osztrák Műegylet vette meg, a “Ci-
gányleány” külföldre került.
- 0303/1872 - alig pár éve költözött Bécsbe, szép sikereket ért el. A bécsi lapok a “ro-
mánok népdalnokának” nevezték el. Két képe van kiállítva: “Román
szerelmes pár” és Román cigányné ”.
- 0304/1872 - a fenti képek bécsi kiállításon szerepelnek.
- 0307/1872 - áprilisba Kolozsvárra, családja körébe érkezett
- 0308/1872 - Pechy Manó királyi biztos arcképe, műtermében /Híd utca Nemessány
-ház 307 szám / látható.
- 0309/1872 - u.a.
- 0310/1872 – a bécsi kiállításon “A török cigányok” című képe szerepel.
- 0311/1872 – erdélyi tanulmányutakon vesz részt.
- 0313/1872 – két képen dolgozik “Gombaszedő cigánynő” és “Lakodalmi menet”
- 0314/1872 – a “Gombaszedő cigánynő” a berlini kiállításra van szánva.
- 0317/1872 – kolozsvári műtermében serényen dolgozik a bécsi világkiállításra
- 0320/1872 – Pesten az “Álarcos nő”, Bécsben “A romok között tanyázó cigány csa-
lád” arat sikert. A bécsi világkiállításra készíti “A gombázó cigány csa-
lád” című genre-képét.
- 0322/1872 - Vacarno bécsi kritikus méltatja a “Kalotaszegi parasztlány” című képét
- 0324/1872 – y. cz: Látogatás Vastagh György kolozsvári műtermében.
A bécsi világkiállításra 7 festménnyel készül.
- 0325/1872 – “Gombaszedő cigánylány”-képe Demjén üzletében megvásárolható.
- 0327/1873 – Vacarno Tagespresse-ben megjelent dicsérő írása
- 0328/1873 – u.a. – Vacarno Emil a “Cimbalmozó cigány” című képről.
- 0329/1873 – január – visszatért Kolozsvárra, Bécsbe elkelt “Cigány csapat a romok
között” című festménye.
- 0332/1873 – újabb bécsi sikere a “Gombaszedő lány”.
- 0333/1873 – Vacarno a fenti kép kapcsán Vastaghot cigány Rubensnek nevezi.
- 0334/1873 – u.a.
- 0336/1873 – egy lakodalmas menetet ábrázoló képen dolgozik
- 0337/1873 – a fenti kép címe “Oláh lakodalom”
- 0340/1873 – nn: Vastagh György a “Cigány Raphael” Vacano életrajzát közli.
- 0341/1873 – Bécsből Kolozsvárra érkezett – Május 11.
- 0343/1873 – a bécsi Práterben “Gombaszedő oláh lány” című képe látható
- 0344/1873 – “Fonó cigánynő” című képét dicséri Vacano.
- 0347/1873 – Pasteiner Gyula: Munkácsy és Vastagh.
- 0349/1873 – egyetlen képét sem díjazták a bécsi kiállításon. Lehman műveit dicséri
- 0350/1873 – “Cigányleányok” című képének bécsi sikere.
- 0354/1874 – Prém József: Bécsi levél. “Cigánynő” című képéről.
- 0357/1874 – a fővárosban tartózkodik, Zichy gróf arcképét festi, Fiume részére.
- 0362/1874 – Krémer Ferenc, a kolozsv. Iparos Egylet egykori elnöke arcképét festi
- 0363/1874 – u.a.
- 0393/1875 – Pesten, a Képzőművészeti Társulat helyiségében, két munkáját állít ki.
- 0394/1875 – néhány napja a fővárosban van, hol hosszabb időt fog tartózkodni.
- 0395/1875 – u.a.
- 0397/1875 – Pesten “Rokokó női fej” és “Havasalföldi cigánylány” képei kiállítva.
- 0398/1875 – Pesten Agay és Király Pál arcképeit festette meg.
- 0400/1875 – két festménye látható a bp.-i Képzőművészeti Társaság kiállításán.
- 0401/1875 - -g. f.: Vastagh György. /életrajzi adatok /
- 0402/1875 – a Magyarország és Nagyvilág arcképét és életrajzát közli.
- 0411/1875 – Keresztesy üzletében, egy 8 éves kislány arcképe van kiállítva.
- 0414/1876 – a Képzőműv. Társ.-ban, egy szende hölgy “Arckép”-e van kiállítva.
- 0417/1876 – Deák Ferenc arcképét festette meg Hont vármegye számára.
- 0419/1876 – az Életképek arcképét és életrajzát közlik.
- 0420/1876 – u.a.
- 0422/1876 – megbízást kapott Damjanich Jánosné arcképének megfestésére
- 0425/1876 – XI. 19 – most leplezték le Deák Ferenc arcképét
- 0428/1876 – pesti műterme a Zöldfa utcában van.
- 0429/1877 – Damjanichné arcképét január 6-án fogják leleplezni
- 0430/1877 – a leleplezési ünnepségről - Tóth Kálmán versét, Újházy Ede szavalta el
- 0431/1876 – u.a.
- 0433/1877 – Petőfi költeményeihez készül illusztrációkat készíteni.
- 0450/1877 – József főherceg két leánya és fia-, illetve Forgách J. arcképein dolgozik.
- 0453/1877 – József főherceg családjának életnagyságú képe elkészült.
- 0454/1877 – pesti Zöld Fa utcai műterméről.
- 0456/1877 – pesti műtermében József főherceg családjának arcképeit festi
- 0457/1877 – Gorgach József gróf arcképét festi
- 0459/1877 – Károlyi György gróf arcképét festi
- 0460/1877 – u.a.
- 0467/1877 – Fodor Lajos a “Pipázó cigányné” képéről másolatot készít.
- 0474/1878 – Zöldfa utcai műtermében Cobur Ágost tábornok arcképét festi.
- 0475/1878 – nn: Vastagh György új művei. A gyomai templom oltárképét festi.
- 0479/1879 – József főherceg és Klotild főhercegnő életnagyságú arcképeit festi.
- 0481/1879 – a király arcképén dolgozik
- 0484/1879 – nn: Munkácsy és Vastagh találkozása. /Vastagh bp.-i műtermébe /
Felvetődött egy közös kolozsvári látogatás ötlete.
- 0493/1880 – Klein Hugó: Maler der Zigennermadchen. Presse. /Vastagh életrajza /
- 0498/1880 – nn: Petőfi dalban és rajzban. / Hubay és Aggházy zenéje, Munkácsy,
Zichy, Ébner, Aggházy testvére illusztrációi /
- 0504/1880 – elkészítette Unger Leo arcképét, festi József főherceg az alcsúti kápol-
nája oltárképét, mely Szent Istvánt ábrázolja.
- 0505/1880 – É.n.: Megszorult tárcaíró panasza. / Vacano és Vastagh kapcsolata /
- 0506/1880 – Bayard: Egy kolozsvári műterembe. Látogatás Melka Vincénél.
Egy múzeum alapítását javasolja, ahová Vastagh munkáit is várnák.
- 0508/1881 – Kossuth Lajos arcképét festette meg.
- 0521/1881 – Sámi László arcképét fogja megfesteni.
- 0523/1881 – Sámi László arcképét festi.
- 0539/1882 – VII. 30 – ma reggel Kolozsvárra érkezett /…/ pár napra.
- 0541/1882 – u.a.
- 0542/1882 – erdélyi tanulmányútra készül. Utjára Sárdi és Kőváry is elkíséri.
- 0543/1882 – egyelőre Veress Ferenc házában dolgozok - Hutflesz-család arcképein.
- 0544/1882 – tagja a Sámi László Emlékkő Bizottságnak /tegnap alakult – VII. 9. /
- 0545/1882 – Demjén László és Sárdi István társaságában Radna vidékére utazik.
- 0547/1882 – u.a.
- 0548/1882 – u.a. VII. 17-én indulnak Radna vidékére /Demjénnel és Sárdival /.
- 0549/1882 – augusztus 2-án fog visszautazni Pestre, most Radna vidékén jár VII. 25.
- 0550/1882 – u.a
- 0551/1882 – u.a.
- 0552/1882 – VII. 26. – visszatért Kolozsvárra
- 0554/1882 – tegnap /VIII. 1./ visszautazott a fővárosba.
- 0556/1882 – Govore Antal arcképét festette meg.
- 0559/1882 – Tolnay Lajos arcképét festi.
- 0589/1883 – Két arcképet és festett Sámi Lászlóról. Az egyik képet javasolják a
kolozsvári képkiállításon bemutatni.
- 0598/1883 – egy kisebb portréja a kolozsvári képkiállításon.
- 0633/1884 – Hutflesz-család képeit /3 kép / most küldte el Kolozsvárra.
- 0669/1885 – Szigligeti Ede arcképét festette meg
- 0746/1889 – munkáinak másolatát árusítják Kolozsvárt.
- 0824/1891 – VII. 24. – Kolozsvárra érkezett, erdélyi tanulmányút.
- 0825/1891 – Maros megyébe, onnan Kalotaszegre megy tanulmányútra.
- 0894/1895 – N. Istvánffy Gyula: A Nemzeti Szalon Kolozsváron. Vastaghot is vár-
ják Kolozsvárra az itteni kiállítás előkészítése véget.
- 0895/1895 – a Nemzeti Szalon elnöke, ma Kolozsvárra érkezett. /IV. 26 /
- 0897/1895 – tagja a Nemzeti Szalon kolozsvári képkiállítását előkészítő bizottságnak
- 0899/1895 – munkát küld a Nemzeti Szalon kolozsvári kiállítására.
- 0902/1895 – nn: Magyar Művészek Kolozsvárt. Jelen lesz a N. Szalon megnyitóján.
- 0903/1895 – u.a.
- 0904/1895 – nn: Képkiállítás – megnyító előtt. 3 festményt küldött a kiállításra.
“Vojnoch Sándor és neje”, Vojnoch Sándor leánya”, Vastagh Józefin”
- 0905/1895 – részt vesz a kolozsvári képkiállítás rendezésén.
- 0906/1895 – nn: A képkiállítás megnyitása. / Széchy Károly dr.-al /
- 0921/1895 – cikke: A Nemzeti Szalon köszönete.
- 0927/1895 – leánya Vastagh Jozefa házassága dr. Kenyeres Balázs egyet. tanárral
- 0991/1898 – Kolozsváron van nejével, vejüket és leányukat jöttek meglátogatni.
- 1043/1900 – Ma reggel Kolozsvárra érkezett I. 8.
- 1343/1913 - nn: Képkiállítás a Megyeházán. – Kolozsváron árusítják képeit.
“Kalotaszegi lány” és két szentkép,
Életrajzi adatok: / Szeged 1834. IV. 12. – Budapest 1922. II. 21. /
/ Vastagh Géza. kéziratot 1985. /
Szegeden született nyolcgyerekes családban. A székely eredetű család az 1660-as évek táján a
török pusztítás és pestisjárvány elől települt át a háromszéki Alsótornyából Szegedre, ahol
elpolgárosodott. Testvérei közül csak ketten érték meg a felnőtt kort, egy nővére és egy fivére,
ez utóbbi mérnök lett. Neki magának az élete már ifjú korában mozgalmasan alakult. Rajzkéz-
sége már gyermekkorában megmutatkozott. A szabadságharc 15 éves korában érte, 1849-ben
maga is belépett a felkelők közzé, Kmetty és Parcsel tábornokok alatt a 16-ik vadászzászlóaj-
nál szolgálva, mint káplár vett részt több csatában, hadnagy fivérével együtt. A temesvári csata
és a világosi fegyverletétel után az oroszok fogságába esett Nagyváradnál, akik az osztrákok-
nak kiadták. Mivel megbetegedett elengedték. Szegedre ment, ahonnan közben szülei elmene-
kültek, s így egy asztalosműhelyben húzta meg magát két évig /…/ Egy Stech József nevű pia-
rista tanárnak feltűnt tehetsége, s előbb ő, majd egy Gerstemberg nevű osztrák festő tanította
festeni. 1854-ben már a bécsi akadémián tanul /…/ az 1850-es évek vége felé Kolozsvárott te-
lepedett le /…/ ahol Mikó Imre felfigyelt rá /…/ és számos megrendeléshez jutatta. 1863-ban
megnősült, feleségül vette az anyai ágon francia származású Schell Viktóriát, majd Ploiestbe
költözött. Itt született első fia Béla - későbbi közjegyző. 1865-ben tértek vissza Kolozsvárra
/…/ Újabb adatok szerint betársult Veress Ferenc jó nevű fényképész üzletébe. Kettejük kap-
csolata két évig tartott, de nem lett meghatározó Vastagh későbbi pályájában. Veress Ferenc
fia, Zoltán, azonban a család jó barátja maradt. 1866-ban megszületett fia, Géza, akiből később
neves állat-, és tájfestő lett, majd 1868-ban az ifjú György és Josefin ikergyermekei. György-
ből lett később a világhírű szobrász /…/ 1865 és 1867 között évente több hónapot Bécsbe töl-
tött /…/ 1876-ban áttelepült Budapestre, ahol a Váci /ma 48 számú ház helyén / vett műtermet
Bécsi utazásai ekkor megszaporodtak /…/ 1880-ban végleg a fővárosba költözött. Ekkor Jó-
zsef nádor utódainak, az idős József főhercegnek lett udvari festője /…/ 1922-ben hunyt el 88
éves korában. A műcsarnokból temették, melynek létrehozásában maga is aktívan részt vett.
Apja Vastagh János /Szeged, 1821 – Bécs, 1870 u. / készítette Újfalví Sándor / Kackó,
1792.- Kolozsv.,1866.VII.16./ a kolozsvári emlékíró - művészetpártoló birtokos képmását
/lovas kép / kőrajzban, amely 1863-ban jelent meg.
Levéltár
- Kolozsvári Állami Levéltár - Matricola Copulatorum. / Esketési matrikula /
Férj: Vastagh Georgius - Szeged, in cotta Csongrád, 29 éves, Claudopolis, b. Monostor 188.
Apja: Johannes Vastagh, rom-cat., civis.
Anyja: Catherina Hegedűs.
Feleség: Josephine Schelle - Belközép u., 499. 23 éves.
Apja: Michael Schell ev. luth., contributionalis magistrat officialis.
Anyja: Josephina Desbordes
- Vastagh György gyermekei: Kolozsvári Állami Levéltár - Matricola Baptistorium - M. B.
- 1866 - M. B. Tom: VIII. 71/46. 118 old. 290 pont. Geysa Eugenius Francicus Vastagh
Sz: 1866. szept. 3. kereszt: 1866. okt.16. Cím: Kismester u.147.
Keresztszülők: Francicus Veress, Louisa Schell, Eugenia Carolina Desbor
- 1868 - M. B. /?/, 186. old. 240. pont. Georgius Michaele Vastagh
Josephina Rosa Vastagh
Sz: 1868. szept. 18. kereszt: 1868. szept. 24. Cím: Híd utca 317.
Keresztszülők: Wendler Friederikus, Scholtez Waleria és Joanni Mádai
- 1870 - M. B. /?/. 247. old. 192 pont. Ludovica Catharina Vastagh
Sz.: 1870 júl. 24. kereszt: 1870 aug. 11.
Keresztszülők: Desbordes Augustin és Vastagh Elisabetha
Elhunyt: 1871 dec. 28. M. B. Tom: VII 1864-1872, 268 old. 75 pont
Irodalom: - nn: Vastagh György festész. Vasárnapi Újság. 1860. 388.
- nn: Vastagh Gy., Brodszky S., Paczka F. Képzőművészeti Szemle. I-1879. 30.
- nn: Spányi Béla, Vastagh György. Képzőművészeti Szemle. I-1879. 55.
- nn: Vastagh György. Képzőművészeti Szemle. I-1879. 75., II-1880. 107. 149.
- nn: Egyházi festmények a Képzőművészeti Társulat őszi kiállításán. /Paczka, Vastagh Gy., Feszty Á./
Egyházművészeti Lap I-188. 123.
- nn: Vastagh György Toldy arcképét festi. Képzőművészeti Szemle. II-1880. 163.
- Kaczíány Ödön: Műtermek a fővárosban. /Vastagh György, Tölgyessy Artúr / Vasárnapi Újság.
1893. 803-804. Képpel.
- nn: Vastagh György oltárképe. Vasárnapi Újság. 1901. 334. K.
- nn: Idősb. Vastagh György ünneplése. Művészet. XIII-1914. 230.
- nn: id. Vastagh György. Művészet. XIII-1913. 196-201.
- nn: id. Vastagh György meghalt. Az Újság. 1922. II. 23. 4.
- Éber Lexikon, é.n. /1935/. 947.
- Herepei János: Vastagh György. Pásztortűz. XXVII- 1941. 273-278. Képekkel.
- Lyka Táblabíró 1981. 156. 241.
- Lyka Romantika 1982. 6. 26-27. 52. 70. 72. 127.
- Lyka Millennium 1983. 148.
- Műv. Lexikon 1984. IV. 647.

Vaszary János
festő
Adattár: - 1228/1902 – Fanghné, Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság
kiállítása. – részt vesz a kolozsvári kiállításon.
Életrajzi adatok: /Kaposvár, 1867. XI. 30. – Bp., 1939. IV. 19. /
A Mintarajziskolában Székely Bertalan, Greguss János tanította, Münchenben a Hollósy-
kőrhöz tartozott, Párizsban a Julian Akadémián tanult. A magyar festészet egyik vezéregyéni-
sége volt, számos hivatalos elismerésben részesült.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 947.
- Bíró 1955. 46. 213. 236. 252. 308. 311. 313. 317. 330. 331. 332. 338. 339. 346. 348. 349. 350. 357.
358. 360. 362. 363. 365. 369. 370. 377. – irodalom.
- Lyka München 1982. 67. 87. 88.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 648.
- Lyka Millennium 1983. 17. 31. 33. 44. 64. 89. 91. 122. 128. 151. 152.

Végh Lajos
kolozsvári
- 0616/1883 – cikke: Néhány szó festészetünk érdekében.

Velis Simon
kolozsvári orvos “vízgyógyász”.
- 0485/1879 – nn: Munkácsy kép Kolozsváron. A fát ábrázoló kép Bécsben készült.
- 0584/1883 – Munkácsy fiát ábrázoló festményt tervezik a képkiállításon bemutatni

Verescsagin Vaszilij Vasziljevics
orosz festő
Adattár: - 0709/1886 – nn: Verescsagin kiállítása Budapesten.
Életrajzi adatok: /Cserepovec, 1842. X. 26. – 1904. IV. 13. /
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n. /1935/. 955.
- Bíró 1955. 324. 327. 449. 450. 451. – irodalom.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 665.

Veress /Ónodi/ Emmi
Veress Ferenc fényképész leánya amatőr festő
Adattár: - 1194/1901 – nn: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. – részt vesz az Egyetemi Kör által
szervezett kiállításon.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Veress /Ónodi/ Irén
Veress Ferenc fényképész leánya amatőr festő
Adattár: - 1194/1901 – nn: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. – részt vesz az Egyetemi Kör által
szervezett kiállításon.
- 1195/1901 – nn: Műkedvelők kiállítása. - dicséri “ Csendélet pipacsokkal” c. képét.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Veress Elemér
dr. amatőr festő
Adattár: - 1194/1901 – nn: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. – részt vesz az Egyetemi Kör által
szervezett kiállításon.
- 1195/1901 – nn: Műkedvelők kiállítása. – dicséri “Ívó parasztfiú” című képét
- 1199/1901 – II-ik díjjal jutalmazták a kolozsvári amatőrök kiállításán.
- 1228/1902 – Fanghné, Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság
kiállítása. – részt vesz a kolozsvári kiállításon. - tájképek
- 1244/1903 – kiállít az ESZT kolozsvári kiállításán.
- 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk. – szépen festett képei
Életrajzi adatok: /Kolozsvár, 1876-1959/
Veress Ferenc fényképész fia, Zoltán festőművészbátya. A kolozsvári egyetem Élet és Szövettani Tanszékének tanára 1913-1919 között. 1899-ben avatták orvosdoktorrá Kolozsvárt. 1919-ben a bp-i élettani intézet élére került, de onnan politikai okokból eltávolították. Két évig mint akvarellista festőművész kereste kenyerét, s sok huzavona után az akkor létesített Szegedi Egyetemre került
Irodalom: - Emlékkönyv. K-E. 1997. 391-392. – Csinády Jenő részletes élettani adatokat közöl.

Veress Ferenc
/ Kolozsvár, 1832. IX. 1. - Kolozsvár, 1916. IV. 3. / kolozsvári fényképész.
Erdély legjelesebb fényképésze, nevéhez számos fényképészeti eljárás feltalálása fűződik.
1881-ben a kolozsvári egyetemen a fényképészet előadója lett. 1854-ben nyitott műterme Er-
délyszerte híres találkozóhely volt, Jókai, Munkácsy, is megfordult, Brassai Sámuel, Debrecze
ni Márton éveken át házában lakott. Sírköve az utóbbi időben tűnt el a házsongárdi temetőben.
- 0082/1858 – Vastagh György festőművésszel közös műtermet nyitott
- 0087/1859 – Vastagh Györggyel photofraphiai és festészeti műterem
- 0093/1860 – Veress és Vastagh photofraphiai és festészeti atelier, Sétatét u. 46.
- 0097/1860 – Barabás által festett Széchenyi-kép fotó reprodukcióit árusítja Stein boltjában.
- 0157/1864 – Kőváry Endre színezi fényképeit.
- 0184/1865 – várja Vastagh Györgyöt, ki külföldi útjáról tér haza.
- 0185/1865 – Vastagh György az ő műtermében dolgozik.
- 0198/1866 – u.a.
- 0277/1871 – Vastagh és Veress vitája, Koller Károly fényképész színes felvételei kapcsán.
- 0280/1871 – u.a.
- 0543/1882 – Vastagh György kolozsvári műtermét Veress házában állította fel.
- 0562/1883 – tagja a kolozsvári képkiállítás szervező bizottságának.
- 0564/1883 - u.a.
- 0567/1883 – Jakab Elek: A kolozsvári képkiállítás ügyéhez.
- 0897/1895 – tagja a Nemzeti Szalon kolozsvári képkiállítását előkészítő bizottságnak
- 0956/1896 – rendezi – többedmagával – a kolozsvári Ereklye Múzeumot.

Veress György
kolozsvári lakatos
Adattár: -
Életrajzi adatok: 1838-ban, 25 éves korában, rézmetszést tanult a bécsi Akadémián.
Irodalom: - Fleischer: Magyarok a bécsi Akadémián. Bp. 1935.
- Pataky 1951. 239.

Veress Gyuláné
amatőr festő
Adattár: - 1282/1908 – E Csíky Jenő: Képkiállítás. Munkái ott vannak a kolozsvári Református
Teológia dísztermében rendezett kiállításon.
Életrajzi adatok:
Irodalom:

Veress Márton
festő, Mátyás fia.
Adattár:
Életrajzi adatok: / 1776. XI. 12. –
Kolosvári Sámuel két képét renoválja 1810-ben. A következő évben /1811/ a Teleki-Pataki ház
/ Fő tér és Bel-Magyar utcasarok / nagyajtójára címert fest és a lépcsőház aranyozási munkáját
javítja, amit apja csinált. 1814-ben gyermekét kereszteli.
Irodalom: - Bíró Vencel: Veress Mátyás. Művészettörténeti Értesítő. 1960. / 2. 122.
- B. Nagy 1977. 256.

Veress Mátyás
festő
Adattár:
Életrajzi adatok: /1739 – Kolozsvár, 1809. XII. 2. /
Verestói Mihály főbíró 1845-ben úgy jellemzi, hogy az “akkori időben leghíresebb festő” volt.
Székely nemesi családból származik, első felesége Perger Krisztina /1782/ a templomfestésben
is segíti. Második felesége Csűrös Anna /1785/, a kolozsvári festőcsalád tagja. Gyermekei kö-
zül Márton és Albert festők, Antal nevű fia Baróton asztalos volt. 1786-ban a megüresedett
szépírás-katedrára őt ajánlja a város, a távozni készülő Strauber helyére. Több kastély díszíté-
sét végzi: Kaplyon /1771/, Küküllővár /1775/, Nagyalmás /1776/, Kerelőszentpál /1776/. Szé-
kelyudvarhelyen az r.k. templom oltárt aranyozza /1780-81/, Erzsébetvárosban az örmény
nagytemplom Szent Erzsébet főoltár képet /1787/, illetve egy Krisztus-képet/1790/ fest. Csík-
rákoson r.k. templomba Szúz Mária születése főoltárképet /1794/, Csíkszentléleken a Szentlé-
lek eljövetele oltárképet /1794/, Kolozsváron a városháza tanácstermébe címereket fest /1795/,
Szentbenedeken a Kornis-kastélyban egy Mária-képet restaurál /1799/, ugyanitt a Teleki-palo-
tában belső díszítéseket végez /1809/ stb.
Irodalom: - Sebestyén József: A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. Emlékkönyv a Székely Nemzeti
Múzeum ötvenéves jubileumára.
Sepsiszentgyörgy. 1929. 387.
- Bíró Vencel: Veress Mátyás. Művészettörténeti Értesítő. 1960. 2 sz. 118-122.
- Bíró József: Erdély művészete. Bp. 1941. 153.
- Bíró József: Erdélyi kastélyok. Bp. 1943. 94.
- Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII században. Bp. 1955.
- Sabau, Nicolae: Mathias Veress, un pictor clujean din secolul al XVIII-lea
- B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest 1970. 251-252. 298. 299. 323. 328-329.
- B. Nagy 1977. 256.

Veress Zoltán
festő, Veress Ferenc fényképész fia, Elemér öccse.
Adattár: - 0675/1885 – Brassai Sámuelt és Nagy Ibolya színésznőt megörökítő akvarelle-képei
láthatók Demjén üzletében.
- 0914/1895 – Marselek, Ács, Peielle, Frölich, Lenkey, Tegyei diáktársa 1894-ben a
müncheni akadémián.
- 0957/1896 – elkészítette Cappel Sámuel békekongresszus vezető arcképét.
- 0968/1897 – Ifj. Téglás Gábor: Kolozsvári képírók. Romantikus helyen álló műterme
Elnyerte az Orsz. Képzőműv. Társ. 1000 Ft-os díját. /Márki Sándor dr.
leányának, Mariskának arcképét készítette el.
- 1026/1899 – nn: “Exhumálás” – Papp Gábor munkája kapcsán említik nevét. Csoda,
hogy ilyen körülmények között, olyan művészek, mint Ács, Veress,
Nagy Zs, Stein, Peielle képesek művészetüket magas szinten művelni.
- 1034/1899 – egyik képe bekerült Bp-en a téli tárlatra.
- 1038/1900 – nn: Az Erdélyi Szépművészeti Társaság. - alapító tag, az Ideiglenes
Szervező Bizottság jegyzője
- 1040/1900 – nn: Erdélyrészi Szépművészeti Társaság. - u. a.
- 1044/1900 – a művészbál plakátját készíti.
- 1059/1900 – tagja a művészbál szervezőinek.
- 1060/1900 – Biasini Mariska: A művészbál. – u.a. - tagja a szervezőknek.
- 1067/1900 – nn: Atelier látogatások. Veress Zoltán.
- 1102/1900 – véglegesen megalakult az ESZT - elfogadták az alapszabályokat.
az ESZT titkára.
- 1117/1900 - nn: A kolozsvári festők műterméből.
- 1126/1900 – házassága Kozma Erzsivel Marosvásárhelyt.
- 1142/1900 – nn: Walter Crane látogatásai Kolozsvárt. /Melka, Kőváry, Veress /
Veress Zoltán “Paraszt” című festményét dicsérte.
- 1146/1900 – az ESZT jövő májusban kiállítást rendez – a szervező bizottság tagja.
- 1147/1900 – u. a. kérni fogják e célra a várostól, a Sétatéren álló Korcsolya pavilont
- 1150/1900 – nn: Veress Zoltán atelierjéből. Kozma Erzsivel szorgalmasan dolgoznak
- 1162/1900 – készíti a művészbál plakátját, és a sorsolásra szánt rajzokat stb.
- 1168/1901 – “Ámor gyásza” című festményét az Erdélyi Múzeumnak adományozta.
- 1172/1901 – nn: Kolozsvári festők képei. A bp-i tavaszi tárlaton állít ki.
- 1175/1901 – Posta Béla dr. köszönő levele az EM-nak adományozott képért.
- 1177/1901 – nn: Brassai mellképe a Magyar Tudományos Akadémián. Veress vállalta
el, végül – nem tudni mi okból - Boruth Andor festette meg.
- 1181/1901 - nn: Az Szépművészeti Társaság ülése.- kiállítás megnyitó aug. 28-án, a
Sétatéri korcsolya-pavilon átalakítása, Sárdi István emlékköve – Pákey,
Marselek, Veress, Peielle, Melka, Kőváry, Gráf, Kriesch,
- 1201/1901 – tagja a tervbe vett ESZT- képkiállítás szervező bizottságának.
- 1211/1902 – tagja az ESZT által tervezett kiállítás szervező bizottságának.
- 1221/1902 – nn: Az Erdélyrészi Képzőművészeti Társaság Közgyűlése - szervezési
ügyek megvitatása. MÁV kedvezmény – a művek fogadása, rendezése.
- 1222/1902 – tagja a kiállítás még hátralevő műszaki feladatait felvállaló csapatnak.
- 1228/1902 – Fanghné, Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság
kiállítása. – részt vesz a kolozsvári kiállításon. “Szamarak padja”,
“Szeplős lány”, “Tüzet fúvó fiú”, “Brassai Bácsi”, Főző gyermekek”
Nemsokára Budapestre költözik.
- 1232/1902 – nn: Szépművészeti kiállítás. Munkái jelen vannak az ESZT kolozsvári
kiállításán: - u.a.
- 1245/1903 – nn: A Szépművészeti Társaság kiállítása.
- 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk. – kevés, de becses munkákat állít ki
Életrajzi adatok: / Kolozsvár 1868. I. 29. – Budapest 1935. XII. 20./
Münchenben és Budapesten tanult. Főleg életképeket festett, de mint restaurátor is ismert A
pécsi, győri székesegyházak, a Mátyás-templom falképeit is javította. Könyvének címe: A
képnézés és a képalkotás művészete.
Irodalom: - Éber Lexikon, é.n./1935/. 955.
- nn: Veress Zoltán. Magyar Művészet. XII-1936. 126.
- Műv. Lexikon 1984. IV. 666.
- Lyka München 1982. 68.
- Lyka Millennium 1983. 111. 112.

Versényi Béla
- 1211/1902 – tagja az ESZT által tervezett kiállítás szervező bizottságának.

Versényi Gábor
kolozsvári rajztanár
Adattár: - 1246/1903 – -i.-y. Képzőművészeti kiállításunk. Sajnálják, hogy nem állított ki.
Életrajzi adatok: / Szucsák. Kolos m. 1853. III. 8 –
Az algimnáziumot Nagyenyeden, az érettségit Kolozsvárt, a ref. főtanodában végezte. 1870-
1871 között a r. kat. Lyceum kőnyomdájában kőmetszést és kőrajzót tanult. 1871 – 1875 kö-
zött, ösztöndíjasként, az akkor felállított rajztanár képezdében Bp-en tanult 1875 VII. 26 tan-
képesítő vizsgát tett a szabadkézi figurális, ékítményes és építészeti szakrajzból. 1875-ben Zi-
lahra a ref. és a polgári iskolákba kapott kinevezést, 1892 után Kolozsvárra, a Tanító-Képezde
tanára lett.
Irodalom: - Értesítvény a kolozsvári m. kir. állami Tanító-Képezde 1894-95 évről. Kolozsvárt 1895. 42-43 old.

Versényi György
/1852 – 1918 / költő, irodalomtörténész. Sírja a Házsongárd-i temetőben van.
- 1017/1899 – cikke: Barabás Miklósról.

Vestermajer Johannes Georgius
pictor.
Adattár:
Életrajzi adatok: 1749 X. 19-én házasodott. A család neve hosszú ideig szerepel az anyakönyvekben.
Irodalom: - B. Nagy 1977. 256.

Vidéky János
festő
Adattár: - 0150/1864 – Velencei kiállításon “Pompei utolsó napjai” című képe.
Életrajzi adatok: /Pest, 1827. I. 17. – Bp., 1901. II. 8. /
Vidéky Károly /1800-1882/ rézmetsző fia. Apjánál tanult. 1848-ban, mint minisztériumi fo-
galmazó Szemere Bertalan keze alatt, politikai karikatúrákat rajzolt s metszett kőbe. 1849 után
bujkált, Velencében és Rómában élt. 1871-benhazatért, rajztanár volt Esztergomban, majd
Pesten. Az ő kezdeményezésére létesült az Iparrajziskola, melynek igazgatója lett. A rajztaní-
tásról írt könyve Párizsban jelent meg.
Irodalom: - Bíró 1955. 227. 323. – irodalom.
- Lyka Táblabíró 1981. 114. 276. 372-373.
- Lyka Romantika 1982. 24-25. 47. 50. 79. 84. 104. 128.
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 683.

Vigh Ferenc
Adattár: - 0830/1891 – nn: Festészeti tanfolyam. – Déván indítja iskoláját.
Életrajzi adatok: Déván volt rajztanár, s öt Merő István követte.
Irodalom: - Lyka Századvég 1982. 74.

Vikol Kálmán
Kolozsvár alpolgármestere.
- 1245/1903 – nn: A Szépművészeti Társaság kiállítása. – megnyitotta a kiállítás.

Viszányi István
- 0897/1895 – tagja a Nemzeti Szalon kolozsvári képkiállítását előkészítő bizottságnak

Vittkai
Adattár: -
Életrajzi adatok: 19. század első fele.
Irodalom: - Művészet. II-1902. 348.
- Lyka Táblabíró 1981. 217.

Vízi István
id. festő, fa-, és rézmetsző.
Adattár:
Életrajzi adatok: 1768 és 1781 között a Református Főiskola nyomdájának kezelője. 1774-ben Krüger termé-
szettudós mellképét metszi. Jelezte: “St. Vízi sc.” 1806-ban újranősült, de lehet, hogy fia az a
“ Stephanus Vízi de Csík Szt. Imre”, aki feleségül veszi Komp Veronikát.
Irodalom: - Pataky 1951. 240.
- B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970. 329.
- B. Nagy 1977. 256.

Vízi István
ifj. rézmetsző Nagyenyeden.
Adattár:
Életrajzi adatok: / Hódmezővásárhely, 1807 VIII. 20. - 1832 után /
Fa- és rézmetsző volt. Művészeti tanulmányait a
bécsi Akadémián végezte, azután a nagyenyedi ref. kollégium nyomdájának felügyelője lett.
1927-ben megrajzolta Bihari János, a híres cigányprímás arcképét. Metszeteket készített Zeyk
János Krisztus a földön című könyvét, benne Zeyk arcképét.
Irodalom: - Jelenkor Értesítője. 1836. 83 sz.
- Történeti Tár. 1880. 167.
- Fleischer: Magyarok a bécsi Akadémián. 1935.
- Pataky 1951. 240.
- B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970. 329.
- B. Nagy 1977. 256.
- Lyka Táblabíró 1981. 145.
- Műv. Lexikon. 1984. IV. 704.
- Barabás Miklós önéletrajza. / Banner Zoltán kiad. / Kolozsvár, 1985. 255.

Vízkelety Béla
festő
Adattár: - 0084/a/1858 – Mátyás, az igazságosról készített egy rajzot.
- 0160/1864 – július 22-én, Pesten bekövetkezett halála.
- 0161/1864 – u.a.
Életrajzi adatok: /Újarad, 1825. XI. 25. – Pest, 1864. VII. 22. /
Jogásznak tanult, Bécsben tanult, Pesten letelepedve vált népszerű festővé. Történeti Kompo-
zíciói “Egervár hősi megvédése”, az alakok korhű viseletével tűnnek ki. Illusztrációkat készí-
tett a Vasárnapi Újság részére.
Irodalom: - nn: Vízkeleti Béla. Vasárnapi Újság. 1858. 357. 610.
- nn: Eger várának hősi megvédése. Vízkeleti Béla rajza. Vasárnapi Újság. 1860. 21.
- nn: Vízkeleti Béla ismert festészünket… Vasárnapi Újság. 1863. 151.
- nn: Halálozás. Vasárnapi Újság. 1864. 316.
- nn: Vízkeleti Béla nekrológja. Fővárosi Lapok. I-1864. 709. 903.
- P.I.: Vízkeleti Béla festő. Művészet. X-1911. 232.
- Éber Lexikon, é.n. /1935/. 964. / A Vízkelety művészcsaládról /
- Bíró 1955. 190 – irodalom.
- Lyka Romantika 1982. 20. 53. 72. 102. 128. – apja hivatalnok volt – az 1860-as évek elején
Bécsben könyvtárakban és képtárakban régi magyar fegyvereket és viseleteket kutatta -
- Műv. Lexikon, 1984. IV. 704.

Vízkelety Imre

festő
Adattár: -
Életrajzi adatok: / Újarad 1819. I. 21. – Pécs, 1895. IV. 25. /
Bécsben tanult, majd Temesvárott, Lugoson /1852/, Újvidéken /1857/, Pécsett /1867/ hiva-
talnoki munkája mellett oltárképeket /Pécs /, bidermeier hangvételű arcképeket és számos
akvarell tájképet festett.
Irodalom: - Műv. Lexikon 1984. IV. 704. 127.
- Lyka Táblabíró 1981. /testvérek / 153. 155. 249. 273. 305. 322.
- Lyka Romantika 1982. 24.

Vladerián György
festő.
Adattár: -
Életrajzi adatok: brassói festő
Irodalom: - Lyka Romantika 1982. 70 – 1859-ben, Bécsbe ment tanulni.

Vojnoch Sándor
és családja.
- 0904/1895 –Vastagh György festményei – kiállítja Kolozsvárt a Nemzeti Szalon kiállításán.

Volk József
Adattár: -
Életrajzi adatok: /Freiburg 1774 - /
1807-ben kapott Temesváron polgárjogot.
Irodalom: - Berkeszi: Temesvári művészek. Temesvár. 1910. 26.
- Lyka Táblabíró 1981. 248.

Völgyi József
pictor.
Adattár:
Életrajzi adatok: 1844-ben kereszteli Victor Hugó nevű fiát.
Irodalom: - B. Nagy 1977. 256.

Vörös Sándor
/ Tata, 1847. II. 28. - ?/ mezőgazdasági tanár, igazgató.
1865-ben Keszthelyen szerzett diplomát, majd József királyi herceg kisjenői gazdaságának
Gazdatisztje. 1870-ben a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet tanára, 1875-től igazgatója.
1894-ben Királyi tanácsosi címet nyert. 1898-ban a magyaróvári Gazdasági Tanintézet igaz-
gatója. 1888-ban a Mátyás-szoborbizottság tagja
- 0678/1885 – a tanintézet rajzát Sárdi István készítette 1880-ban. Most jelent meg.